Program szkolenia:

“Okablowanie strukturalne – wskazówki instalacyjne cz.2”

W drugiej części szkolenia dotyczącego okablowania strukturalnego przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące dobrych praktyk instalacyjnych i wymagań instalacyjnych. W oparciu o zapisy normy PN-EN 50174-2 przedstawione będą zasady dotyczące projektowania i wykonywania tras kablowych i powiązanych tematów, jak promienie gięcia, układanie w wiązki, modernizacja, separacja, przegrody ogniowe i in.
Przypomniane zostaną również podstawowe zagadnienia dotyczące samego okablowania strukturalnego i jego komponentów, a także procedury umożliwiającej uzyskanie 25-letniej rozszerzonej gwarancji systemowej Okablowania Strukturalnego EmiterNet.

Webinarium przeznaczone jest dla instalatorów i projektantów oraz wszystkich osób zainteresowanych tym zakresem, np. inżynierów sprzedaży oferujących komponenty okablowania strukturalnego.

Prowadzący webinarium: Krzysztof Strzoda

Opis szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane jest w trybie on-line. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości zadawanych pytań przez uczestników i wynosi około 15-20 minut. Do prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu uczestnik potrzebuje komputera z dostępem do internetu oraz głośnikami. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat elektroniczy, potwierdzający udział w webinarium (wymagane podanie imienia i nazwiska przy rejestracji).

Zarejestruj się na szkolenie: Okablowanie strukturalne – wskazówki instalacyjne cz.2