Program szkolenia:

“Okablowanie strukturalne – wskazówki instalacyjne cz.1”

Jednym z elementów uzyskania 25-letniej rozszerzonej gwarancji na okablowanie strukturalne jest wykonanie końcowych testów potwierdzających zgodność z odpowiednią normą. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące istotnych miejsc w wykonywanym okablowaniu strukturalnym, od których zależy prawidłowe wykonanie i działanie sieci. Przypomniane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące samego okablowania strukturalnego i jego komponentów, a następnie omówione zostaną szczegółowo najważniejsze testy i najczęstsze przyczyny skutkujące błędami podczas ich wykonywania. Ich znajomość przed instalacją pozwoli już od samego początku patrzeć na instalację pod kątem uzyskania pozytywnych wyników pomiarów i uniknąć problemów przy testach i certyfikacji. Przedstawiona zostanie również procedura umożliwiająca uzyskanie 25-letniej rozszerzonej gwarancji systemowej Okablowania Strukturalnego EmiterNet.

Webinarium przeznaczone jest dla instalatorów i projektantów oraz wszystkich osób zainteresowanych tymi zagadnieniami, np. inżynierów sprzedaży oferujących komponenty okablowania strukturalnego.

Prowadzący webinarium: Krzysztof Strzoda

Opis szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane jest w trybie on-line. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości zadawanych pytań przez uczestników i wynosi około 15-20 minut. Do prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu uczestnik potrzebuje komputera z dostępem do internetu oraz głośnikami. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat elektroniczny, potwierdzający udział w webinarium (wymagane podanie imienia i nazwiska przy rejestracji).

Zarejestruj się na szkolenie: Okablowanie strukturalne – wskazówki instalacyjne cz.1