Program szkolenia:

“EmiterNet Tools – narzędzia dla projektantów okablowania strukturalnego”

Celem szkolenia będzie przedstawienie rodziny narzędzi, które zostały przygotowane dla projektantów i instalatorów okablowania strukturalnego EmiterNet w oparciu o odpowiednie normy. Narzędzia w postaci arkuszy kalkulacyjnych umożliwiają m.in.:
– sprawdzenie i dobór kompatybilnych elementów szaf teleinformatycznych, – oszacowanie liczby niezbędnych punktów abonenckich i liczby niezbędnych komponentów (gniazda, kable),
– obliczenie minimalnego odstępu separacyjnego,
– dobór/sprawdzenie liczby kabli mieszczących się wybranych kanałach instalacyjnych,
– dobór/wyszukanie kanałów instalacyjnych EmiterNet spełniających kryteria instalacyjne (wg wymaganej przestrzeni instalacyjnej),
– dobór drabinek i rur do wymaganej liczby kabli,
– przygotowanie uproszczonego schematu elewacji szaf.

Podczas webinarium przedstawiony zostanie sposób użycia poszczególnych narzędzi, jak również omówione przykłady zastosowania.

Webinarium przeznaczone jest dla instalatorów i projektantów oraz wszystkich osób zainteresowanych tymi zagadnieniami, np. inżynierów sprzedaży oferujących komponenty okablowania strukturalnego.

Prowadzący webinarium: Krzysztof Strzoda

Opis szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane jest w trybie on-line. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od ilości zadawanych pytań przez uczestników i wynosi około 15-20 minut. Do prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu uczestnik potrzebuje komputera z dostępem do internetu oraz głośnikami. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat elektroniczy, potwierdzający udział w webinarium (wymagane podanie imienia i nazwiska przy rejestracji).

Zarejestruj się na szkolenie: EmiterNet Tools – narzędzia dla projektantów okablowania strukturalnego