• Organizator szkolenia: ZAMEL
  • Kategorie: | Aparatura elektryczna |
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy

Opis szkolenia:

Szkolenie prezentuje zasadę działania, podstawowe funkcje, montaż oraz uruchomienie na konkretnym przykładzie przekaźnika poziomu cieczy / przekaźnika zalania 3-poziomowego typu PZM-20 produkowanego przez firmę ZAMEL.

Przekaźnik PZM-20 służy do wykrywania obecności różnych cieczy przewodzących prąd elektryczny. Poziomy detekcji cieczy są równoznaczne z poziomami zamontowania sond.

Urządzenie można z powodzeniem wykorzystać do uruchamiania różnych obwodów (głównie pomp) w zależności od osiągniętego poziomu cieczy. PZM-20 współpracuje z sondami SZH-03 produkowanymi przez Zamel Sp. z o.o.

Czułość detekcji sond może być ustawiana w zakresie 1 ÷ 190 kΩ za pomocą potencjometru na panelu przednim.

Wyjście urządzenia stanowią trzy przekaźniki o maksymalnej obciążalności styku 16 A. Zastosowanie styków przełącznych NO/NC zwiększa obszar zastosowań przekaźnika PZM-20.

Stan włączenia danego wyjścia jest sygnalizowany za pośrednictwem czerwonych diod LED (PK1, PK2, PK3). Dioda zielona sygnalizuje obecność napięcia zasilającego 230 V AC.

Przekaźnik PZM-20 przeznaczony jest do montażu w rozdzielnicach z wykorzystaniem szyny TH35. Wykonany jest w obudowie 3 modułowej.