• Organizator szkolenia: A/Cademy
  • Kategorie: | Wentylacja i ogrzewanie |
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy

Opis szkolenia:

Szkolenie multimedialne przeznaczone jest dla osób, które cenią sobie swój czas i nie mają możliwości pojawienia się na szkoleniu osobiście. Opcja ta polega na zakupie naszych autorskich filmów szkoleniowych, w których zawarty jest cały program kursu stacjonarnego.
Zaletą tego typu szkoleń jest nieograniczona liczba odtworzeń, dzięki czemu możesz powracać do materiałów dowolną ilość razy o każdej porze!
Dodatkowym atutem tej metody jest bezpłatna konsultacja z wykładowcą.

Sylwia Kubicz

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym o zasięgu ogólnopolskim. Posiadamy własne komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawnione do egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych grup G1, G2, G3. Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189). Szkolimy bez pośredników – nasza oferta cenowa jest dzięki temu dużo bardziej elastyczna i atrakcyjna. Ośrodek szkoleniowy Grupa Silesia Sp.z o.o. posiada własną Komisję Egzaminacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie F-gazów : Certyfikacja UDT jednostki egzaminacyjnej FGAZ-E/27/0013/19 Pozycja 8 Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.