Opis szkolenia:

Dzięki szkoleniu dowiemy się, w jaki sposób prawidłowo zamontować mufę przelotową średniego napięcia CHMSV produkcji BBC Cellpack

Harmonogram szkolenia:
1. Przedstawienie instrukcji montażu
2. Obróbka kabla
3. Prawidłowe czyszczenie kabla
4. Nasunięcie elementu sterującego
5. Montaż złączki śrubowej
6. Nawinięcie taśm wypełniających
7. Obkurczanie izolacyjnych rur termokurczliwych
8. Montaż rękawa miedzianego
9. Obkurczanie rury powłokowej