Opis szkolenia:

W szkoleniu przedstawiona została kompletna wiedza na temat zasady działania i sposobu doboru przemienników częstotliwości.

Szkolenie można potraktować jako osobne szkolenie, ale niektóre zagadnienia omówione są skrótowo, ponieważ dokładnie były omawiane w szkoleniu „Zasady sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych – pełne szkolenie”.

Partnerem merytorycznym szkolenia jest firma Schneider Electric. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.