• Organizator szkolenia: F&F Filipowski
  • Kategorie: | Aparatura elektryczna |
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy

Opis szkolenia:

CKF-318

Działanie
Przy prawidłowych warunkach napięcia sieci styki czujnika są zamknięte. W przypadku wystąpienia anomalii napięciowych czujnik odłączy styki z właściwym opóźnieniem czasowym. Powrót parametrów sieci do warunków normalnych spowoduje ponowne załączenie styków z ustawionym opóźnieniem.

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej 3×400 V (bez przewodu neutralnego).

Realizowane funkcje zabezpieczające:
– asymetria napięciowa między fazami
– całkowity zanik fazy
– symetryczny spadek napięć w trzech fazach
– zmiana kolejności faz
– przekroczenie górnego progu napięciowego fazy >480 V
– przekroczenie dolnego progu napięciowego fazy