• Organizator szkolenia: F&F Filipowski
  • Kategorie: | Aparatura elektryczna |
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy

Opis szkolenia:

BIS-413-LED
Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Działanie
Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie styku (załączenie podłączonego odbiornika). Styk zostanie otwarty (wyłączenie sterowanego odbiornika) po upływie zadanego czasu t, lub po ponownym naciśnięciu przycisku.
Długie, trwające minimum 2 s, naciśnięcie przycisku powoduje załączenie styku na stałe. Otwarcie styku nastąpi dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku (lub po zaniku napięcia zasilania).

BIS-413 230 V występuje w wersjach:
-BIS-413 230 V – podstawowy model z pojedynczym przekaźnikiem 16 A
-BIS-413-LED 230 V – ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.
-BIS-413M 230 V – z pamięcią pozycji styku. Po załączeniu zasilania zostanie przywrócony stan przekaźnika jaki był w monencie wyłączenia zasilania.
-BIS-413M-LED 230 V – ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym oraz z pamięcią pozycji styku.