Opis szkolenia:

Film prezentujący sposób instalacji oraz pierwsze uruchomienie radiowego czujnika zalania RCZ-21 z systemu Exta Life.

Czujnik RCZ-21 umożliwia detekcję cieczy przewodzących (głównie wody) w pomieszczeniach domowych i biurach. Informacja o stanie czujnika (zalanie / brak zalania) jest przesyłana do kontrolera EFC-01 i wyświetlana w aplikacji mobilnej.
Czujnik może współpracować bezpośrednio z wybranymi odbiornikami EXTA LIFE lub pośrednio poprzez moduł funkcji logicznych w kontrolerze EFC-01. Umożliwia to automatyzację procesów sterowania różnymi urządzeniami w instalacjach domowych w tym głównie pomp oraz elektrozaworów. Czujnik przeznaczony jest do umieszczenia na podłodze (detekcja cieczy poprzez sondy wbudowane w urządzenie) lub do powieszenia na ścianie (detekcja cieczy poprzez sondę zewnętrzną dołączaną do podstawki).
RCZ-21 wyposażony jest w akustyczną oraz optyczną sygnalizację zalania. Urządzenie może być zasilane z baterii lub z zewnętrznego źródła napięcia (6÷24 V AC/DC) poprzez
podstawkę zasilającą PCZ-21. W przypadku zasilania zewnętrznego możliwa jest dodatkowo konfiguracja czujnika (operacja ta nie jest dostępna przy zasilaniu bateryjnym). Poza trybem detekcji zalania w czujniku RCZ-21 dostępny jest także tryb impulsowy włączający wybrany odbiornik / odbiorniki po zliczeniu określonej liczby impulsów z zacisków do których normalnie podłącza się sondę zalania.

CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:
– detekcja cieczy przewodzących – głównie wody,
– sterowanie odbiornikami w oparciu o moduł funkcji logicznych w kontrolerze EFC-01,
– optyczna i akustyczna sygnalizacja zalania (z możliwością wyłączenia),
– możliwość konfiguracji (tylko przy zasilaniu zewnętrznym),
– mobilność,
– stan czujnika wskazywany w aplikacji mobilnej,
– detekcja cieczy poprzez 3 pary pozłacanych sond wbudowanych,
– dwa tryby pracy: czujnik zalania / licznik impulsów,
– możliwość aktualizacji oprogramowania,
– stopień ochrony obudowy IP67.
– bezpośrednie sterowanie wybranymi odbiornikami EXTA LIFE (bez kontrolera),
– możliwość podłączenia sondy zewnętrznej,
– zasilanie bateryjne lub z zewnętrznego źródła napięcia (praca z zewnętrzną sondą zalania – podstawka PCZ-21),
– montaż na podłodze lub na ścianie.