Opis szkolenia:

Film prezentujący sposób instalacji oraz pierwsze uruchomienie radiowego multisensora RCM-21 z systemu Exta Life.

Czujnik RCM-21 umożliwia pomiar takich wielkości fizycznych jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie oraz natężenie oświetlenia. Wyniki pomiarów są przesyłane do kontrolera EFC-01 i wyświetlane w aplikacji mobilnej. Poprzez funkcje logiczne czujnik może brać udział w automatyzacji procesów sterowania różnymi urządzeniami w instalacjach domowych. RCM-21 bazuje na cyfrowych czujnikach wbudowanych w urządzenie. Czujnik może być zasilany z baterii lub z zewnętrznego źródła napięcia (6 ÷ 24 V AC/DC) poprzez specjalną podstawkę zasilającą (PCL-21). W przypadku zasilania zewnętrznego możliwa jest konfiguracja czujnika (operacja ta nie jest dostępna przy zasilaniu bateryjnym). Dodatkowa podstawka magnetyczna umożliwia szybki montaż i gwarantuje pełną mobilność czujnika. Stopień ochrony obudowy (IP20) determinuje stosowanie czujnika tylko wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:
• pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz natężenia oświetlenia w systemie EXTA LIFE,
• wizualizacja zmierzonych wartości w aplikacji mobilnej,
• sterowanie urządzeniami EXTA LIFE poprzez funkcje logiczne,
• pomiary w oparciu o czujniki wbudowane,
• zasilanie bateryjne lub z zewnętrznego źródła zasilania (podstawka PCL-21),
• możliwość konfiguracji (tylko przy zasilaniu zewnętrznym),
• możliwość aktualizacji oprogramowania,
• szybki montaż,
• montaż tylko wewnątrz pomieszczeń.