Opis szkolenia:

Film prezentujący sposób instalacji oraz pierwsze uruchomienie systemu Exta Life.

Kontroler EFC-01 to jednostka centralna, która łączy odbiorniki, czujniki i nadajniki EXTA LIFE nadając im funkcjonalność systemu inteligentnego. Zadaniem kontrolera jest także współpraca z urządzeniami mobilnymi działającymi w oparciu o system Android oraz iOS. Wymaga to zainstalowania darmowej aplikacji EXTA LIFE, która umożliwia konfigurację całego systemu oraz jego późniejszą obsługę. Rola kontrolera EFC-01 w systemie EXTA LIFE sprowadza się do zarządzania wszystkimi jego elementami, które zostały z nim sparowane. Jest to także doskonałe narzędzie dla instalatora systemu – umożliwia zdalne dopisywanie nadajników do odbiorników oraz ich parametryzację. Implementacja funkcji czasowych oraz logicznych zwiększa możliwości EXTA LIFE o automatyzację pewnych procesów. Komunikacja dwukierunkowa pomiędzy kontrolerem a odbiornikami sprawia, iż w aplikacji zawsze pokazywany jest aktualny stan odbiornika. Dotyczy to zarówno sterowania w obrębie sieci domowej jak również poza nią (poprzez sieć Internet). Kontroler wyróżnia się niewielkimi wymiarami.

CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMU:
– Sterowanie oświetleniem, urządzeniami elektrycznymi, temperaturą oraz systemem alarmowym itp.,
– Parowanie nadajników z odbiornikami,
– Podgląd stanu czujników,
– Aplikacja wielojęzyczna,
– Funkcje logiczne w aplikacji,
– Tworzenie scen,
– Harmonogramy czasowe (jednorazowe, tygodniowe, miesięczne, zegar astronomiczny),
– Powiadamianie o najnowszych aktualizacjach,
– Sterowanie urządzeniami systemu EXTA FREE,
– Działanie w sieci domowej Wi-Fi oraz Internet.