Program szkolenia:

Konferencja rozpocznie się inauguracyjnym wykładem „Metody badania stanu izolacji”, który wygłosi mgr inż. Roman Domański, główny inżynier wsparcia technicznego SONEL S.A. Mamy nadzieję, że specjalnie przygotowany program tej edycji spełni Państwa oczekiwania w temacie nowych wyzwań stawianych energetyce.

Tematyka wykładów:

– „ Metody badania stanu izolacji”
mgr inż. Roman Domański, Główny inżynier wsparcia technicznego SONEL S.A.
– Aktualny stan oraz kierunki rozwoju diagnostyki transformatorów elektroenergetycznych”.
dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. Politechnika Opolska
– „Aktualne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia”.
dr hab. inż. Stanisław Czapp prof. nadzw. Politechnika Gdańska
– „Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jakości energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia, na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie klastra energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica”.
mgr inż. Łukasz Topolski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
– „Nowa rola stacji elektroenergetycznych w sieciach dystrybucyjnych, magazyny energii w Polsce i na świecie”.
dr hab. inż. Sławomir Cieślik prof. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
– “Eksperymentalne badania porównawcze falowników fotowoltaicznych”.
dr inż. Krzysztof Chmielowiec Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu konferencji

Opis szkolenia:

W swojej wieloletniej tradycji Ogólnopolskie Konferencje Techniczne organizowane przez SONEL S.A. cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dotychczas udział w nich wzięło ponad 2500 uczestników! Na konferencji spotykają się przedstawiciele energetyki zawodowej i przemysłowej branży elektrycznej oraz środowisko naukowo-techniczne z całej Polski.

Tematyka naszej konferencji dotyczy szeroko rozumianej problematyki pomiarów – związanych z ochroną przeciwporażeniową, jakością energii elektrycznej oraz produkowaniem i wykorzystywaniem energii z odnawialnych źródeł.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Termin: 29.09-1.10.2021 r.
Miejsce: Hotel Arłamów, Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 2100,00 zł netto.
Zgłoszenia prosimy kierować e-mailem lub drogą pocztową na adres:

e-mail: dh@sonel.pl lub SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica

https://www.sonel.pl/pl/aktualnosci/firma/xvii-ogolnopolska-konferencja-techniczna-sonel/?utm_source=szkolenia.tim.pl&utm_medium=wpis&utm_campaign=XVII_Konferencja_Techniczna_Sonel