Program szkolenia:

Szkolenie CI IT:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej związanej z normami dotyczącymi okablowania strukturalnego miedzianego i światłowodowego oraz praktycznej pozwalającej samodzielnie terminować złącza w panelach oraz gniazdach RJ45. Dodatkowo obowiązkowym punktem szkolenia jest prezentacja testera parametrów dynamicznych FLUKE lub LANTEK oraz przekazanie wiedzy na temat wykonywania pomiarów dynamicznych. Szkolenie kończy się prostym testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, a jego pozytywne zaliczenie gwarantuje uzyskanie statusu „Certyfikowanego Instalatora Emiter Net”, który uprawnia do wykonywania projektów, budowy i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego Emiter Net oraz kwalifikowania ich do objęcia 25-letnią Gwarancją Systemową, a także do brania udziału w przetargach na wykonanie sieci okablowania strukturalnego.

Prowadzący: Krzysztof Skarbecki

Opis szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane jest w trybie stacjonarnym. Czas trwania szkolenia cześć teoretyczna, praktyczna i test końcowy wynosi około 7 godzin. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań związanych z projektowaniem i wykonywaniem okablowania strukturalnego.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego uprawniający do wykonywania projektów, budowy i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego Emiter Net oraz kwalifikowania ich do objęcia 25-letnią Gwarancją Systemową.

Zarejestruj się na szkolenie: Szkolenie Certyfikowanego Instalatora systemu EmiterNet (sieci strukturalne)