Program szkolenia:

Część I – część teoretyczna

1.Wprowadzenie
2.Model OSI/ISO
3.Topologie sieci – wady i zalety
4.Cechy okablowania strukturalnego
5.Cechy sieci i kwestie, które rozstrzygane są podczas projektowania sieci
6.Części składowe okablowania strukturalnego
7.Normy i zalecenia stosowane przy budowie okablowania strukturalnego
8.Kategorie medium i klasy aplikacji
9.Zależności odległościowe między kablami logicznymi i energetycznymi
10.Wytyczne instalacyjne wynikające z norm
11.Wymagania w stosunku do nowoczesnego systemu uniwersalnego okablowania strukturalnego budynków
12.Podsystemy okablowania strukturalnego
a.Okablowanie budynkowe
b.Okablowanie pionowe
c.Okablowanie poziome
13.Typy miedzianych kabli skrętkowych
14.Elementy Systemu Okablowania Systemu Emiter Net
a.Kable miedziane i światłowodowe
b.Panele i gniazda
c.Szafy
d.Puszki natynkowe i podłogowe
e.System kanałów kablowych
f.Narzędzia
15.Polaryzacja i sekwencja
16.Protokoły sieciowe
17.Pomiary dynamiczne oraz tryby pomiarowe
18.Ekranowanie i uziemienie
19.Zasilanie sieci komputerowych
20.Sieci światłowodowe
a.Rozwiązania jednomodowe
b.Rozwiązania wielomodowe
21.Pomiary torów światłowodowych
22.Sposoby łączenia światłowodów:
a.Spawanie
b.Klejenie
c.Wykorzystywanie gotowych złącz
23.Etapy projektowanie okablowania
24Projektowanie punktu dystrybucyjnego
25.Zasady certyfikacji sieci
26.Podsumowanie

Część II – część praktyczna

1.Specjalistyczne narzędzia – przeznaczenie
2.Sposoby zarabiania paneli
3.Sposoby zarabiania gniazd
4.Metody organizacji kabli
5.Pomiary dynamiczne sieci okablowania strukturalnego
6.Najczęściej pojawiające się błędy oraz interpretacja wyników pomiarowych

Część III – prosty test

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej związanej z normami dotyczącymi okablowania strukturalnego miedzianego i światłowodowego, oraz praktycznej pozwalającej samodzielnie terminować złącza w panelach oraz gniazdach RJ45. Dodatkowo obowiązkowym punktem szkolenia jest prezentacja testera parametrów dynamicznych FLUKE lub LANTEK oraz przekazanie wiedzy na temat wykonywania pomiarów dynamicznych. Szkolenie kończy się prostym testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, a jego pozytywne zaliczenie gwarantuje uzyskanie statusu „Certyfikowanego Instalatora Emiter Net”, który uprawnia do wykonywania projektów, budowy i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego Emiter Net, oraz kwalifikowania ich do objęcia 25-letnią Gwarancją Systemową, a także do brania udziału w przetargach na wykonanie sieci okablowania strukturalnego.

Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych. Podczas części praktycznej gwarantujemy odpowiedni sprzęt oraz narzędzia. Podczas szkolenia nie jest wymagane posiadanie komputera.

Zarejestruj się na szkolenie: Okablowanie strukturalne Emiter Net – szkolenie certyfikacyjne