• Organizator szkolenia: Grupa Silesia Sp. z o. o.
 • Miejscowość: Zabrze
 • Termin rozpoczęcia: 03.12.2020
 • Czas trwania: 8 godz.
 • Godzina od/do: 09:00 - 17:00
 • Kategorie: | Wentylacja i ogrzewanie |
 • Certyfikat: Tak
 • Język szkolenia: polski
 • Ilość miejsc: 8
 • Poziom umiejętności: podstawowy
 • Wymagania wstępne: Nie
 • Cena: 940,00 zł

Program szkolenia:

Teoria:

Rodzaje klimatyzatorów
Dobór urządzenia – moc praktyka
Rodzaje czynników – charakterystyka R410a , R32 , 1234 yf
Praktyka:
Rurki miedziane – lutowanie twarde met. 912 oraz kielichowanie
Obsługa klucza dynamometrycznego
Próby szczelności – podciśnieniowa oraz azotowa
Wykonanie próżni instalacji
Nabijanie klimatyzacji czynnikiem R32 oraz R410a
Odzysk czynnika
Montaż/demontaż klimatyzacji typu SPLIT
Narzędzia i materiały do montażu

Opis szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w naszym laboratorium. Składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Program zajęć praktycznych został opracowany tak, aby każda osoba nie mająca styczności z branżą klimatyzacyjną bądź chłodniczą, opanowała cały proces montażu klimatyzacji od A do Z. Po opuszczeniu naszego ośrodka będziesz w stanie samodzielnie zamontować klimatyzator typu SPLIT.

tel 884-012-012

Sylwia Kubicz

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym o zasięgu ogólnopolskim. Posiadamy własne komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawnione do egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych grup G1, G2, G3. Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189). Szkolimy bez pośredników – nasza oferta cenowa jest dzięki temu dużo bardziej elastyczna i atrakcyjna. Ośrodek szkoleniowy Grupa Silesia Sp.z o.o. posiada własną Komisję Egzaminacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie F-gazów : Certyfikacja UDT jednostki egzaminacyjnej FGAZ-E/27/0013/19 Pozycja 8 Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.