Program szkolenia:

Część I – teoretyczna (2h)
1. Wstęp do technologii światłowodowych.
2. Rodzaje kabli światłowodowych i włókien stosowanych w sieciach FTTH/FTTD.
3. Sposoby transmisji w sieciach światłowodowych.
4. Sieci FTTH: najważniejsze typy/rodzaje, topologie, elementy pasywne i aktywne.
5. Rodzaje złącz światłowodowych.
6. Sposoby łączenia włókien światłowodowych.
7. Wymagania ustawowe i normy – światłowody i nie tylko.
8. Przykłady infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach: wielorodzinnym, jednorodzinnym i biurowym:
-> Optyczny punkt styku i punkty dystrybucyjne;
-> Kanalizacja teletechniczna i infrastruktura kablowa;
-> Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe;
-> Punkty abonenckie.
9. Dobre praktyki instalatorskie.
10. Ocena jakości toru światłowodowego, usuwanie awarii.
11. Zasady bezpiecznej eksploatacji (BHP, omówienie zagrożeń).

Część II – praktyczna (4h)
1. Omówienie części praktycznej – przykład/prezentacja:
-> Narzędzia niezbędne oraz przydatne w pracy;
-> Wykonywanie złączy światłowodowych;
-> Połączenia mechaniczne włókien.
2. Wyposażenie i montaż przełącznicy światłowodowej 19”/natynkowej oraz telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej.
3. Spawanie włókien światłowodowych.
4. Pomiary transmisyjne i reflektometryczne – wykonywanie, raportowanie (dokumentacja powykonawcza) i analiza wyników.
5. Sytuacje awaryjne, diagnoza i usuwanie.

Opis szkolenia:

Szkolenie w wykonywaniu sieci światłowodowych w budynkach wielo- i jednorodzinnych, a także biurowych.

Szkolenie obejmuje naukę wykonywania sieci światłowodowych w budynkach biurowych oraz wielorodzinnych i jednorodzinnych. Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w przygotowaniu kabli oraz spawaniu włókien światłowodowych, przygotowaniu przełącznic światłowodowych, znajomości niezbędnych komponentów i elementów wchodzących w skład projektu infrastruktury światłowodowej budynku, a także w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej i diagnostyce torów światłowodowych. Poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwia wejście w nowe obszary i segmenty rynku optycznych sieci telekomunikacyjnych.

Cena – rabaty i promocje patrz na stronie:
https://www.emiter.net.pl/szkolenia/instalator-budynkowych-sieci-swiatlowodowych-ftth.html

Zarejestruj się na szkolenie: Instalator budynkowych sieci światłowodowych FTTH – szkolenie praktyczne