• Organizator szkolenia: Grupa Silesia Sp. z o. o.
 • Miejscowość: Zabrze
 • Termin rozpoczęcia: 28.12.2020
 • Czas trwania: 8 godz.
 • Godzina od/do: 10:00 - 18:00
 • Kategorie: | Fotowoltaika |
 • Certyfikat: Tak
 • Język szkolenia: polski
 • Ilość miejsc: 5
 • Poziom umiejętności: podstawowy
 • Wymagania wstępne: Nie
 • Cena: 950,00 zł

Program szkolenia:

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W PRAKTYCE

– Projektowanie systemów PV
– Szacowanie potencjału fotowoltaicznego w danej lokalizacji
– Wymiarowanie instalacji fotowoltaicznej i szacowanie produkcji energii elektrycznej
– Procedura zgłaszania i zawierania umów podłączania mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej
– Praktyczne aspekty montażu instalacji fotowoltaicznej .
– Montaż instalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid.
– Monitorowanie działania parametrów instalacji fotowoltaicznej.
– Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Opis szkolenia:

Kursy te polecamy wszystkim, którzy chcieliby się zajmować projektowaniem i instalacją systemów PV lub pragną zostać Certyfikowanym Instalatorem Systemów Fotowoltaicznych.

Zapraszamy na szkolenia, na których specjalistyczna wiedza przekazywana jest przez doświadczonych praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania oraz montażu instalacji PV.

Na kursie zostają poruszane wszystkie ważne kwestie teoretyczne oraz praktyczne.

tel. 884-012-012

Sylwia Kubicz

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym o zasięgu ogólnopolskim. Posiadamy własne komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawnione do egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych grup G1, G2, G3. Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189). Szkolimy bez pośredników – nasza oferta cenowa jest dzięki temu dużo bardziej elastyczna i atrakcyjna. Ośrodek szkoleniowy Grupa Silesia Sp.z o.o. posiada własną Komisję Egzaminacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie F-gazów : Certyfikacja UDT jednostki egzaminacyjnej FGAZ-E/27/0013/19 Pozycja 8 Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.