Program szkolenia:

1. Wstęp do obsługi programu komputerowego
Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD

2. Opis podstawowych narzędzi pracy
Tworzenie linii
Sposoby wybierania obiektów
Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
Usuwanie obiektów
Opreracje ZOOMu

3. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii
Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych

4. Opis podstawowych narzędzi do rysowania
Tworzenie prostokąta
Tworzenie polilinii
Metody tworzenia okręgów
Metody tworzenia łuków
Metody tworzenia wieloboków
Metody tworzenia elips
Tworzenie linii konstrukcyjnej

5. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów
Rozbijanie obiektów
Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
Ucinanie i wydłużanie obiektów
Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
Różne techniki rozciągania obiektów

6. Warstwy w rysunku
Rola warstw w rysunku
Tworzenie i konfiguracja warstw
Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
Usuwanie warstw

7. Opisywanie rysunku
Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
Tworzenie tabelki i stylów tabelek
Wymiarowanie i style wymiarowania

8. Ułatwienia rysunkowe
Tryb Orto
Tryb Biegun
Tryb Śledzenie
Tryb Siatka i Skok
Tryb Szerokość

9. Bloki
Cel stosowania bloków
Rodzaje bloków
Tworzenie bloków
Edycja bloków
Wstawianie bloków do Palety Narzędzi

10. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW
Opis układu
Konfiguracja układu
Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
Przestrzeń PAPIERU i MODELU
Ustawienie SKALI WYDRUKU

11. Szablony
Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

Opis szkolenia:

Kurs AutoCAD odbędzie się w terminie 14-15 marca 2020 r.
CERTYFIKOWANE 16 godzinne (DWUDNIOWE) szkolenie poprowadzi osoba z długoletnim doświadczeniem w branży.👷‍👷‍♂️
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!!

WYMAGANIA: Własny laptop, przygotowany według przedstawionych przez nas zaleceń.

KWOTA:
347 zł* – dla studenta będącego członkiem Koła SEP przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
397 zł* – cena studencka, regularna

ZAPISY:
Emailowo na zapisy.bydgoszcz@sep.com.pl
Stacjonarne u członków Zarząd Koła SEP przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

https://www.facebook.com/events/467867203818490/?active_tab=about