• Organizator szkolenia: KursyAutomatyki.pl & iAutomatyka.pl
  • Ilość lekcji: 100
  • Kategorie: | Aparatura elektryczna |
  • Certyfikat: Tak
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy
  • Wymagania wstępne: Nie
  • Cena: 1297 zł

Program szkolenia:

1. PODSTAWY TECHNIKI NAPĘDOWEJ – SOFTSTARTERY
1.1 Wstęp03 min
1.2 Silniki elektryczne – jakie można podłączyć do softstartera?
1.3 Zasada działania silnika indukcyjnego
1.4 Tabliczka silnika indukcyjnego, asynchronicznego, klatkowego
1.5 Prędkość silnika Hz i RPM, zjawisko poślizgu
1.6 Sprawność silnika, klasy sprawności, współczynnik mocy silnika
1.7 Napięcia znamionowe a sposób połączenia (gwiazda/trójkąt)
1.8 Moment znamionowy silnika

2 METODY ROZRUCHU SILNIKÓW INDUKCYJNYCH KLATKOWYCH
2.1 Wstęp
2.2 Rozruch bezpośredni
2.3 Rozruch Gwiazda/trójkąt
2.4 Przemiennik częstotliwości
2.5 Softstartery
2.6 Podsumowanie – jaki rozruch kiedy zastosować, jakie są koszta?
2.7 Praca domowa – dołącz do zamkniętej grupy z Dawidem Wróblewskim

3. SOFTSTARTERY – PODSTAWY
3.1 Wstęp
3.2 Różne konstrukcje softstarterów kiedyś i dziś
3.3 Topologia oraz budowa softstartera
3.4 Czym jest tyrystor i jak działa?
3.5 Czym jest bypass? Czy lepiej mieć wbudowany stycznik obejściowy?
3.6 Czy softstarter to taki ekonomiczny przemiennik częstotliwości?

4. RÓŻNE METODY RUZRUCHU SOFT STARTEREM, CZYLI W JAKI SPOSÓB MOŻEMY OSIĄGNĄĆ ŁAGODNY START/STOP?
4.1 Wstęp
4.2 Rozruch napięciowy
4.3 Rozruch momentowy
4.4 DOL – rozruch bezpośredni za pomocą softstartera
4.5 Limit prądowy
4.6 Inne – adaptacyjne, samouczące, wyczuwające moment
4.7 TORQE BOOST – kick start

5. RÓŻNE METODY SOFT STOPU SOFT STARTEREM, CZYLI W JAKI SPOSÓB OSIĄGNIEMY ŁAGODNY STOP?
5.1 Wstęp
5.2 Stop napięciowy i Stop momentowy
5.3 Wolny wybieg
5.4 Hamowanie dynamiczne + DC
5.5 Hamowanie silnoprądowe (power braking)

6. CZY W SOFTSTARTERZE MOŻLIWA JEST PRĘDKOŚĆ JOG? CZY MOŻNA ZMIENIĆ KIERUNEK PRACY?
6.1 Wstęp
6.2 Zmiana kierunku obrotów silnika przez softstarter
6.3 Jog w softstarterze – jak to możliwe? Limity, procedury, obostrzenia
6.4 Wbudowane funkcje plc

7. CHARAKTER OBCIĄŻEŃ SPOTYKANYCH W PRZEMYŚLE. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA.
7.1 Wstęp
7.2 Obciążenia stało i zmiennomomentowe
7.3 Obciążenia lekkie, obciążenia ciężkie
7.4 Różny charakter obciążenia. Nietypowe obciążenia, aplikacje specjalne, nietypowe

8. METODYKA DOBORU UKŁADU ŁAGODNEGO ROZRUCHU. METODA UNIWERSALNA.
8.1 Wstęp
8.2 Dobór wedle charakteru obciążenia (heavy, light)
8.3 Dobór wedle prądu, czasu rozruchu i ilości uruchomień w czasie
W8.4Kategoria pracy soft startera, czyli co oznacza zapis: AC-53a : 3-35:60-10 (AC-53b : 3-35:160)
8.5 Elektroniczne narzędzia doboru, całka cieplna
8.6 Przykłady doboru na bazie kilku aplikacji. tabela i zestawienie aplikacji heavy duty oraz normal duty (light duty)

9. OBNIŻANIE WARTOŚCI ZNAMIONOWYCH
9.1 Wstęp
9.2 Temperatura otoczenia, wysokość na poziomem morza, stycznik obejściowy, ilość rozruchów na godzinę
9.3 Ograniczenia, wartości graniczne
9.4 Połączenie softstartera w wewnętrzny trójkąt
9.5 Rozruch kilków silników z poziomu jednego softstartera
9.6 Sterowanie 2 – fazowe a 3 – fazowe? Co jest lepsze?

10. MONTAŻ UKŁADÓW DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU
10.1 Wstęp
10.2 Główne wytyczne, na co zwrócić szczególną uwagę?
10.3 Dyrektywa EMC
10.4 Odkształcenia prądu THDI
10.5 Dobór zabezpieczeń i elementów stykowych
10.6 Dobór kabli siłowych i sterowniczych

11. OPIS ZACISKÓW SIŁOWYCH I STEROWNICZNYCH
11.1 Zaciski siłowe
11.2 Zaciski sterownicze, Ustawienie zworek i konfiguracja globalna I/O
11.3 Instalacja akcesoriów: karty opcyjne, komunikacja

12. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
12.1 Wstęp
12.2 Panel 7 – segmentowy, panel graficzny LCD, przełączniki i dip switche, potencjometry nastawne
12.3 Oprogramowanie PC – MCT Danfoss

13. PRZEGLĄD GŁÓWNYCH FUNKCJI ORAZ PARAMETRÓW (DANFOSS I EMOTRON)
13.1 Struktura menu i przegląd parametrów – Danfoss
13.2 Struktura menu i przegląd parametrów – Emotron

14. OPIS ZABEZPIECZEŃ WBUDOWANYCH W SOFT STARTERZE
14.1 Akcje po wykryciu alarmu, błędu (warning, Hard trip, soft trip, brak akcji) (ogólnie)
14.2 Zabezpieczenia sieci
14.3 Zabezpieczenia silnika
14.4 Zabezpieczenia procesowe
14.5 Autoreset, dane operacyjne i statusowe
14.6 Historia błędów, lista głównych błędów, troubleshooting (ogólnie)

15. PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z SOFTSTARTEREM I PREZENTACJA STANOWISKA DO TESTÓW
15.1 Wstęp
15.2 Co powinniśmy sprawdzić po zakupie? Co znajduje się w pudełku? Opis wizualny soft startera, czyli gdzie co się znajduje?
15.3 Tabliczka/naklejka znamionowa softstartera – odczytujemy co zakupiliśmy

16. PODSTAWOWE POŁĄCZENIA SOFTSTARTERA
16.1 Połączenia siłowe i połączenia sterownicze
16.2 Zmiana kierunku – połączenia siłowe i sterownicze
16.3 Hamowanie silnoprądowe – połączenia siłowe i sterownicze

17. PODSTAWOWY START ORAZ URUCHOMIENIE SOFTSTARTERA ABB
17.1 Charakterystyka softstartera
17.2 Rozruch silnika z różnym obciążenie. Dobór nastaw i testy softstartera
17.3 Stop silnika softstarterem

18. PODSTAWOWY START ORAZ URUCHOMIENIE SOFTSTARTERA SIEMENS
18.1 Charakterystyka softstartera
18.2 Rozruch silnika z różnym obciążenie. Dobór nastaw i testy softstartera

19. PODSTAWOWY START ORAZ URUCVHOMIENIE SOFTSTARTERA CARLO GAVAZZI
19.1 Charakterystyka softstartera
19.2 Rozruch silnika z różnym obciążenie. Dobór nastaw i testy softstartera
19.3 Stop silnika softstarterem

20. PODSTAWOWY START ORAZ URUCHOMIENIE SOFTSTARTERA DANFOSS
20.1 Charakterystyka softstartera
20.2 Rozruch silnika z różnym obciążenie. Dobór nastaw i testy softstartera
20.3 Stop silnika softstarterem
20.4 Przegląd softstarterów Danfoss

21. PODSTAWOWY START ORAZ URUCHOMIENIE SOFTSTARTERA EMOTRON
21.1 Charakterystyka softstartera
21.2 Rozruch silnika z różnym obciążenie. Dobór nastaw i testy softstartera
21.3 Stop silnika softstarterem

22. TEST I CERTYFIKAT
22.1 Test do kursu Softstartery w pigułce – zdobądź certyfikat30 pytań

23. MATERIAŁY BONUSOWE
23.1 Spis materiałów dodatkowych o softstarterach
23.2 Plik obliczeniowy całki cieplnej (sprawdzenie prawidłowości doboru)
23.3 Gotowe listy parametrów dla wybranych modeli oraz aplikacji
23.4 Wsparcie techniczne i handlowe Dawida – dwimotion.pl
23.5 Webinar o softstarterach MCD600
23. 6Webinarium Danfoss “Zabezpieczenia silników w układach napędowych z softstartami”

Opis szkolenia:

Kolejny kurs autorstwa sławnego eksperta Dawida Wróblewskiego. Tym razem w serii kursów o napędach przygotowaliśmy kurs o miękkim rozruchu silników za pomocą softstarterów. Kurs Online rozpoczyna się od podstaw techniki napędowej, kolejne moduły to wykłady, w których Dawid wnikliwie opowiada o softstarterach. Przechodząc kurs razem z nim, w zaczniesz rozumieć coraz więcej, aby przyswoić zagadnienia zaawansowane takie jak odkształcenia prądu THDI, czy dyrektywa EMC. Na końcu czekają Cię moduły praktyczne, w których przyszykowaliśmy pokazy rozruchów silnika pod obciążeniem na pięciu różnych softstarterach (Danfoss, Siemens, ABB, Emotron i Carlo Gavazzi). Jest to swego rodzaju zebranie całej wiedzy teoretycznej z pierwszej części kursu i przełożenie tego na praktykę. Wszystko w jednym kursie! Po prostu softstartery w pigułce.

Dlaczego powinieneś przejść ten kurs?
1. Zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje, na czym skorzystacie oboje
2. Nauczysz się obcować z softstarterami różnej maści, zwiększą się przez to możliwości firmy.
3. Szybko usuniesz powstałe usterki. 4. Zrozumiesz jakie błędy mogą towarzyszyć softstarterowi i jakie akcje naprawcze podjąć.
4. Zdobędziesz ogólną wiedzę o napędach i bardzo szczegółową o softstarterach, zminimalizujesz przestoje.
5. Będziesz umieć wymienić tradycyjne układy gwizada-trójkąt na układy softstarterowe.
6. Dowiesz się ile benefitów płynie z korzystanie urządzeń do łagodnego startu i stopu.
7. Wydłużysz czas życia swojej mechaniki.
8. Przekażesz wiedzę nowym, młodym pracownikom.
9. W kursie znajdziesz też wiele wskazówek odnoszących się ogólnie do działań urządzeń automatyki.
10. Wiedzę przenieść możesz na dowolny softstarter, dowolnego producenta – omówiliśmy je wszystkie.
11. W sytuacjach awaryjnych użyć możesz sterowania dwufazowego, zamiast trzyfazowego.
12. Gdy softstarter odmówi posłuszeństwa – na niektórych jednostkach możliwy jest rozruch bezpośredni.
13. Nauczysz się poprawnego doboru softstarea – nigdy więcej problemów związanych z nieprawidłowym doborem do każdej aplikacji.
14. Nauczysz się jak poprawnie dobierać zabezpieczenia, układy stykowe i średnice przewodów.
15. Dowiesz się, że niekiedy opłaca się zrobić regulację skokową na softstarterze.
16. Nie musisz wyjeżdżać w delegację, aby zrobić kurs, bo jest w całości online.
17. Do lekcji możesz wracać wielokrotnie i utrwalać sobie wiedzę.
18. Dawid Wróblewski przedstawioną wiedzę zbierał ponad 10 lat. Ty zdobędziesz ją w kilka godzin.
19. Po kursie czeka cię certyfikat w języku polskim i angielskim.
20. Bo zasługujesz na ten kurs!

Zarejestruj się na szkolenie: Softstartery w pigułce – podstawy, konfiguracja, uruchomienie, badania i testy

KursyAutomatyki.pl & iAutomatyka.pl

KursyAutomatyki.pl to portal z kursami online o automatyce i robotyce. Tworzymy go we współpracy z ekspertami z branży przekazując wiedzę w klarowny sposób i na przykładach. Każdy nasz kurs ma cel! Nauczyć w danym temacie od początkującego do samodzielnego użytkowania!