• Organizator szkolenia: Grupa MEDIUM Wydawca miesięcznika „elektro.info” i portalu elektro.info.pl
  • Ilość lekcji: 5
  • Kategorie: | Kable i przewody | Ochrona odgromowa |
  • Certyfikat: Nie
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy
  • Wymagania wstępne: Nie
  • Cena: 512 zł netto zł

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

Zagrożenia stwarzane przez wyładowania atmosferyczne.
Wymagania norm i przepisów techniczno-prawnych dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej.
Szacowanie ryzyka.
Poziomy ochrony odgromowej.
Wyznaczanie stref ochronnych w ochronie zewnętrznej.
Ochrona przepięciowa. Zagrożenia i tworzenie stref ochrony.
Wyrównywanie potencjałów.
Wielostopniowy system ochrony przepięciowej.
Typy oraz budowa i działanie ograniczników przepięć.
Zasady układania przewodów. Metodyka ochrony przed napięciami indukowanymi.
Ochrona urządzeń instalowanych na dachach budynków.
Ochrona przepięciowa źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego.
Ochrona odgromowa i przepięciowa fotowoltaiki.
Zagrożenia pożarowe oraz porażeniowe stwarzane przez ograniczniki przepięć i metodyka neutralizacji potencjalnych zagrożeń.
Metodyka badań oraz oceny stanu instalacji piorunochronnej.
Prezentacja przykładowego projektu instalacji piorunochronnej magazynu paliw płynnych.

DODATEK!

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Wymagania stawiane kablom i przewodom wynikające z rozporządzenia CPR.

Opis szkolenia:

Prowadzący: Julian Wiatr
W programie szkolenia „Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych” znajdą Państwo zagadnienia dotyczące wyładowań atmosferycznych, wyznaczania stref ochronnych i budowie ograniczników przepięć. Dodatkowo w szkoleniu zamieściliśmy kurs poświęcony wymaganiom stawianym kablom i przewodom wynikającym z rozporządzenia CPR.

Korzystanie ze szkolenia:
Ze szkolenia można korzystać wielokrotnie. Otrzymują Państwo dane dostępowe do zalogowania się na stronie kursy.elektro.info.pl

Zarejestruj się na szkolenie: Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych