• Organizator szkolenia: Solidexpress
  • Ilość lekcji: 6
  • Kategorie: | Aparatura elektryczna | Fotowoltaika | Pomiary |
  • Certyfikat: Tak
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy
  • Wymagania wstępne: Nie
  • Cena: od 180,00 zł

Program szkolenia:

Zakres szkolenia:
1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
6. Urządzenia do elektrolizy.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
8. Elektryczna sieć trakcyjna.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Tematyka szkolenia:
– Środki ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz zasady jej stosowania przy urządzeniach, instalacjach i sieciach.
– Akty prawne związane z ochroną przeciw porażeniową.
– Wymagania stawiane środkom ochrony i ich podział.
– Klasy odbiorników, rodzaje obudów.
– Warunki zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w różnych układach sieciowych.
– Zasady stosowania środków ochrony przeciwporażeniowej.
– Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.
– Zasady budowy i Eksploatacji instalacji urządzeń, sieci.
– Warunki techniczne prac związanych z obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
– Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów.
– Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
– Czynniki decydujące o bezpieczeństwie pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
– Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
– Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
– Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Klasyfikacja sprzętu ochronnego, terminy badań i zasady przechowywania.
– Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
– Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.
– Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.
– Działanie prądu na organizm człowieka, uwalnianie porażonych prądem elektrycznym.
– Umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Opis szkolenia:

WAKACYJNA EDYCJA KURSU – zapisz się i zyskaj praktyczny kurs na mierniku SONEL MPI-530 GRATIS
6 dniowy kurs ONLINE SEP G1 👷 w NAJLEPSZEJ cenie na rynku 🤑

💡 Kiedy: 22,23,24,29,30 czerwca oraz 1 lipca 2021 (godz. 19-21)

💡Cena:
🔌180 zł Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którzy udostępnili informację o naszym szkoleniu na facebooku
🔌260 zł Osoby nie będące członkami SEP, którzy udostępnili informację o naszym szkoleniu na facebooku
🔌290 zł Osoby nie będące członkami SEP, którzy NIE udostępnili informacji o naszym szkoleniu na facebooku

💡Zapisy: https://forms.gle/bbZnP52ci79jSUrW6
Szczegółowe informacje jak zostać członkiem SEP zawarte są w formularzu zapisowym.

Najwyższa jakość i wysoka zdawalność 📈
🔥 Instalacje PPOŻ.
💻 Zajęcia online we wzbogaconej merytorycznie wersji.
👷 Praktyczne podejście do najczęściej występujących problemów podczas montażu oraz pomiarów,
📑 Program szkolenia został przygotowany we współpracy z Komisją Egzaminacyjną oraz Izbą Rzeczoznawców SEP

Zarejestruj się na szkolenie: Kurs SEP G1