• Organizator szkolenia: ControlByte
  • Ilość lekcji: 75
  • Kategorie: | Aparatura elektryczna |
  • Certyfikat: Nie
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy
  • Wymagania wstępne: Nie
  • Cena: 497 zł zł

Program szkolenia:

1.Wstęp do kursu
1.1. Jak korzystać z kursu?
1.2. Wstęp do języka ST
1.3. Instalacja środowiska Codesys
1.4. Pierwszy program w ST, obsługa symulatora
1.5. Język ST – test wiedzy
1.6. Prosta wizualizacja w Codesys
1.7. Instalacja oprogramowania Factory I/O
1.8. Konfiguracja komunikacji Codesys z Factory I/O
1.9. Symulacja taśmociągu w Factory I/O – pierwszy program

2. Zmienne
2.1. Zmienne – wstęp teoretyczny
2.2. Zmienne typu bool, byte, word
2.3. Zmienne typu całkowitego – integer (najczęstsze błędy)
2.4. Zmienne typu rzeczywistego -real (najczęstsze błędy)
2.5. Tablice i struktury
2.6. Zmienne – test wiedzy
2.7. Zmienne – zadanie domowe

3. Operatory
3.1. Operatory: przypisania, logiczne, arytmetyczne – wstęp teoretyczny
3.2. Operatory: przypisania, logiczne, arytmetyczne – przykłady wywołania w programie
3.3. Operatory – test wiedzy
3.4. Projekt: Stanowisko do cięcia
3.5. Projekt: Stanowisko do cięcia – zadanie domowe

4. Instrukcje sterowania przepływem programu
4.1. Instrukcja IF, ELSIF, ELSE
4.2. Instrukcja CASE OF
4.3. Pętla FOR
4.4. Pętla WHILE
4.5. Instrukcje sterowania przepływem programu – test wiedzy
4.6. Projekt: Regulator trójpołożeniowy temperatury w szafie sterowniczej
4.7. Wizualizacja: Regulator trójpołożeniowy temperatury w szafie sterowniczej
4.8. Projekt: Ładowanie paczek do kontenera
4.9. Projekt: Regulator proporcjonalny dla zbiornika z cieczą
4.10. Projekt: Regulator proporcjonalny dla zbiornika z cieczą – zadanie domowe

5. Jednostki organizacyjne oprogramowania (POU)
5.1. Jednostki organizacyjne oprogramowania (POU) – wstęp teoretyczny
5.2. Czym jest program?
5.3. Czym jest funkcja?
5.4. Czym jest blok funkcyjny?
5.5. Jednostki organizacyjne oprogramowania (POU) – test wiedzy
5.6. Przykład wywołania instancji bloku funkcyjnego zbiornika z cieczą w Factory I/O
5.7. Jednostki organizacyjne oprogramowania – zadanie domowe

6. Operacje na łańcuchach znaków
6.1. Operacje na łańcuchach znaków – wstęp teoretyczny
6.2. Testowanie funkcji z biblioteki STANDARD
6.3. Instalacja biblioteki OSCAT BASIC
6.4. Funkcje z biblioteki OSCAT – test wiedzy
6.5. Projekt: Etykieta dla drukarki Zebra – wprowadzenie
6.6. Projekt: Etykieta dla drukarki Zebra – deklaracja potrzebnych funkcji i struktur danych
6.7. Projekt: Etykieta dla drukarki Zebra – przygotowanie daty w odpowiednim formacie
6.8. Projekt: Etykieta dla drukarki Zebra – przygotowanie godziny w odpowiednim formacie
6.9. Projekt: Etykieta dla drukarki Zebra – programowanie layout’u etykiety
6.10. Projekt: Etykieta dla drukarki Zebra – zadanie domowe

7. Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych i skalowanie wielkości analogowej
7.1. Funkcje: ROUND, CEIL, FLOOR, TRUNC
7.2. Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych – test wiedzy
7.3. Skalowanie wielkości analogowej – program
7.4. Skalowanie wielkości analogowej – wizualizacja

8. Wykrywanie zboczy sygnałów – trigger’y
8.1. Instrukcje R_TRIG, F_TRIG
8.2. Instrukcje R_TRIG, F_TRIG – przykłady wywołania
8.3. Wykrywanie zboczy sygnałów – test wiedzy

9. Instrukcje czasowe – timer’y
9.1. Timer TP
9.2. Timer TON
9.3. Timer TOF
9.4. Instrukcje czasowe – Timery – test wiedzy
9.5. Instrukcje czasowe – zadanie domowe w Factory I/O

10. Liczniki
10.1. Licznik CTU
10.2. Licznik CTD
10.3. Liczniki – test wiedzy
10.4. Projekt: Kolejkowanie paczek w Factory I/O
10.5. Projekt: Kolejkowanie paczek w Factory I/O – zadanie domowe

11. Wskaźniki
11.1. Wskaźniki w Codesys
11.2. Wskaźniki w Codesys – test wiedzy
11.3. Wskaźniki w Codesys – zadanie domowe

12. Projekt: Przepompownia w Factory I/O
12.1. Opis projektu
12.2. Mapowanie zmiennych
12.3. Analiza obiektu – zastosowanie bloków funkcyjnych do programowania powtarzalnych obiektów
12.4. Utworzenie algorytmu sterowania
12.5. Programowanie pompy głównej, pompy pomocniczej
12.6. Programowanie wizualizacji
12.7. Programowanie alarmów
12.8. Projekt: Przepompownia – zadanie domowe

13. Projekt: Manipulator 2D – programowanie sekwencyjnego układu sterowania
13.1. Opis projektu
13.2. Mapowanie zmiennych
13.3. Analiza obiektu – jak programować sekwencje działające równolegle?
13.4. Sekwencja obiektów – grafcet
13.5. Programowanie sekwencji
13.6. Programowanie trybów pracy – auto, manual, krokowa
13.7. Programowanie wizualizacji
13.8. Programowanie alarmów
13.9. Manipulator 2D – programowanie sekwencyjnego układu sterowania – zadanie domowe

Moduł Bonusowy 1
1. Konfiguracja i programowanie sterownika PLC WAGO PFC200 750-8202 w Codesys
2. Konfiguracja i programowanie sterownika PLC/HMI TURCK TX707-P3CV01
Moduł Bonusowy 2
1. Zapisy w Webinarów dla kursantów

Opis szkolenia:

Koniec zapisów: 29.03.2020 godz. 23.00
Liczba miejsc: 50

Czego nauczysz się podczas tego kursu?
-składni języka ST
-obsługi środowiska Codesys V3
-tworzenia programu w języku ST w środowisku Codesys V3
-jak tworzyć i obsługiwać wizualizację w Codesys
-dobrych praktyk programistycznych

Co otrzymujesz w tym kursie?
-dostęp do kursu na platformie e-learningowej ControlByte
-13 części kursu (80 lekcji) w formie video
-do każdej części dołączony będzie kod źródłowy programu w Codesys
-materiały w formie dokumentów PDF
-wsparcie podczas trwania kursu w zamkniętej grupie wsparcia Facebook dla studentów Controlbyte
-webinaria (konsultacje on-line) dla kursantów z możliwością zadawania pytań na żywo
-zapis webinarów na plaformie z kursami

Terminy zaplanowych webinarów dla kursantów
-Webinar nr 1: 02.04.2020 godz. 20.00
-Webinar nr 2: 09.04.2020 godz. 20.00
-Webinar nr 3: 16.04.2020 godz. 20.00
-Webinar nr 4: 23.04.2020 godz. 20.00

Zarejestruj się na szkolenie: Kurs on-line programowania Codesys w języku ST (Structured Text)