• Organizator szkolenia: KursyZawodowe.pl
  • Ilość lekcji: 2
  • Kategorie: | Wentylacja i ogrzewanie |
  • Certyfikat: Tak
  • Język szkolenia: polski
  • Poziom umiejętności: podstawowy
  • Wymagania wstępne: Nie
  • Cena: 1500 zł

Program szkolenia:

1. Podstawy termodynamiki
2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
4. Kontrole szczelności
5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
6. Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
7. Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
8. Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
9. Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
10. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które preferują innowacyjne podejście do tematu szkoleń.

Opłata za wydanie certyfikatu dla personelu przez UDT – 200 zł netto.

Zarejestruj się na szkolenie: F-GAZ kat I

Sylwia Kubicz

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym o zasięgu ogólnopolskim. Posiadamy własne komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawnione do egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych grup G1, G2, G3. Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189). Szkolimy bez pośredników – nasza oferta cenowa jest dzięki temu dużo bardziej elastyczna i atrakcyjna. Ośrodek szkoleniowy Grupa Silesia Sp.z o.o. posiada własną Komisję Egzaminacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie F-gazów : Certyfikacja UDT jednostki egzaminacyjnej FGAZ-E/27/0013/19 Pozycja 8 Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.