Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

Szkolenia elektryczne

Polityka prywatności

 • dodano 2013-12-16

Polityka prywatności naszego portalu szkoleniowego została napisana językiem prawniczym, zgodnie z wymogami polskiego prawa. Jeśli chciałbyś poznać jej skróconą, przystępniejszą wersję, zapoznaj się z poniższym tekstem. Nie jest on jednak jednoznaczny z pełną wersją Polityki prywatności.

Polityka prywatności, integralna część Regulaminu szkoleń, jest dokumentem, który omawia kwestie związane z danymi osobowymi – jakie informacje należy podać np. podczas rejestracji, w jaki sposób są przechowywane i chronione oraz do jakich celów wykorzystywane.

Dane osobowe, które podajesz osobiście.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Organizator czyli TIM SA. W jakich przypadkach poprosimy Cię o ich podanie? Na przykład jeśli będziesz chciał założyć Konto klienta w serwisie szkoleniowym, w formularzu rejestracji znajdziesz pola do wpisania imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Masz już Konto klienta i chcesz się zapisać na szkolenie, warsztaty, konferencję lub e-szkolenie? Będzie to możliwe, gdy po zarejestrowaniu się do swojego Konta klienta podasz adres, jeśli jesteś osobą prywatną oraz nazwę firmy, adres i numer NIP, jeśli jesteś przedsiębiorcą. A może chcesz zapisać się do naszego Informatora Szkoleniowego? Powiększysz grono jego odbiorców, jeśli w odpowiednią rubrykę na stronie głównej wpiszesz swój adres e-mail  oraz wyrazisz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgodę na wykorzystywanie w tym celu twoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail.

Informacje, które podaje Twoja przeglądarka.

Organizator przetwarza również dane, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z naszego serwisu: rozpoczęcie, zakończenie oraz zakres każdorazowej obecności na www.szkolenia.tim.pl Korzystając z serwisu szkoleniowego, zapisywane są również pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach, za pomocą których odwiedzasz nasz serwis. Pliki te są przeznaczone do korzystania ze stron portalu szkoleniowego.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych  związanych z promocją usług szkoleniowych. Jeśli wyrazisz odrębną zgodę na etapie rejestracji konta TIM będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych TIM S.A. dzięki czemu będziesz mógł otrzymywać w wersji drukowanej lub telefonicznie informacje o interesujących nowościach i promocjach w ofercie handlowej TIM S.A.. Jeśli podczas rejestracji do Konta klienta zaznaczyłeś zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych i chcesz teraz z tego zrezygnować, wystarczy, że klikniesz w odpowiedni link zamieszczany w każdym Informatorze szkoleniowym.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia. Możesz wykonać tę czynność poprzez zalogowanie się do swojego Konta klienta lub poprzez wysłania wiadomości e-mail na adres szkolenia.techniczne@tim.pl

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, któraś informacja okazała się niejasna, zapoznaj się z pełną wersją Polityki prywatności.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

PORTALU SZKOLENIOWEGO WWW.SZKOLENIA.TIM.PL

 1. Informacje ogólne

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności sformułowania oznaczają:

  1. Organizator - TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253.

  2. Użytkownikpodmiot wyświetlający na przystosowanym do tego urządzeniu strony internetowe Portalu szkoleniowego, bez uprzedniego zalogowania się do Konta Klienta.

  3. Klient użytkownik zalogowany do Konta Klienta na Portalu szkoleniowym;

  4. Portal szkoleniowy – strona internetowa o adresie www.szkolenia.tim.plprowadzona przez Organizatora;

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników Portalu szkoleniowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania przez Organizatora z danych osobowych Użytkownika lub Klienta, prawa i obowiązki ww. osób oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika lub Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego, z wyłączeniem możliwości pobierania materiałów szkoleniowych udostępnionych na stronach Portalu szkoleniowego dla niezarejestrowanych użytkowników.

 2. Regulamin Portalu szkoleniowego jest dostępny pod następującym adresem: www.szkolenia.tim.pl.

 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Portalu szkoleniowego.

 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Klientów zgodnie z ustawą z dnia 
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Organizator.

 1. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przeglądać strony Portalu szkoleniowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

 2. W przypadku, gdy Użytkownik chce założyć Konto Klienta musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta Klienta.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik po założeniu Konta Klienta chce zapisać się na Szkolenie musi dodatkowo podać: adres, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres oraz numer NIP. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zapisanie się na Szkolenie za pośrednictwem Portalu szkoleniowego

 4. W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się na Informator szkoleniowy musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez TIM S.A. jego danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Użytkownikowi Informatora szkoleniowego

 5. W przypadku, gdy użytkownik chce otrzymywać w postaci drukowanej oraz drogą telefoniczną informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty TIM S.A. musi wyrazić zgodę na przetwarzanie przez TIM S.A. jego danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo nazwa firmy oraz nr NIP, adres, nr telefonu kontaktowego, w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych TIM S.A. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 1. Dane zbierane automatycznie

 1. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Organizator przetwarza dane Użytkowników charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników oraz Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch na Portalu szkoleniowym stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Organizator zaimplementował następujące funkcje Google Analytisc: remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych, w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense.

 3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika lub Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 4. oznaczenia identyfikujące Klienta w systemie informatycznym Organizatora nadawane na podstawie danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Klienta.

 5. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzysta łącząc się ze stroną www.szkolenia.tim.pl (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu szkoleniowego i przeznaczone są do korzystania ze stron Portalu szkoleniowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu szkoleniowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 4. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu internetowego do preferencji Użytkownika lub Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Klienta Portalu szkoleniowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy lub Klienci Portalu szkoleniowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 6. utrzymanie sesji Klienta Portalu szkoleniowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Portalu szkoleniowego ponownie wpisywać loginu i hasła

 1. W ramach Portalu szkoleniowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta.

 2. W ramach Portalu szkoleniowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 3. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu szkoleniowego,

 4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu szkoleniowego,

 5. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu szkoleniowego,

 6. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 7. reklamowe” pliki cookies, należące do Organizatora, Google oraz podmiotów zewnętrznych (np. DoubleClick) umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii odwiedzin użytkowników na stronie Portalu szkoleniowego.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta. Użytkownicy Portalu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Klienta Portalu szkoleniowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu szkoleniowego.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta Portalu szkoleniowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Organizatorem reklamodawców oraz partnerów.

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 5. Organizator prowadzi działalność marketingową z zastosowaniem reklam displayowych. Użytkownik lub Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam

 6. W związku z korzystaniem z remarketingu za pomocą Google Analytics:

 7. Użytkownikowi lub Klientowi mogą być wyświetlane reklamy związane z Organizatorem podczas korzystania z wyszukiwarki Google jak również ze stron WWW partnerów Google wyświetlających reklamy Google,

 8. Organizator, Google oraz partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników na stronie Portalu internetowego.

 1. W związku z wdrożeniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager Organizator, Google oraz partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w Portalu internetowym.

 1. Wykorzystanie danych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu założenia i prowadzenia Konta Klienta, zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem Portalu szkoleniowego, zamieszczania Treści na stronie Portalu internetowego.

 2. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie rejestracji Konta Klienta Organizator przetwarza dane osobowe Klienta w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych TIM S.A.

 3. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie dokonywania zapisu na Informator Szkoleniowy Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta w celu wysyłania na adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawarcia i wykonania zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

 5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Organizator przetwarza dane osobowe Klienta w celu marketingu własnych produktów i usług.

 1. Organizator wykorzystuje dane zbierane automatycznie do analizy zachowania Użytkowników lub Klientów na stronach Portalu szkoleniowego, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu szkoleniowego. W związku z wdrożeniem raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics Organizator używa danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics do analizy ruchu Użytkowników lub Klientów na stronie Portalu szkoleniowego.

 1. Organizator udostępnia dane Użytkowników lub Klientów Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

 2. Organizator, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowychKlienta niezbędnych do świadczenia na rzecz Klienta Usług za pośrednictwem Portalu szkoleniowego, w zakresie przechowywania ww. danych osobowych, spółce ITomizer sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, 51-128, ul. Poświęcka 1a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377136.Powierzenie przetwarzania danych trwa przez okres świadczenia przez Organizatora na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania umowy zawartej między Organizatorem a ITomizer Sp. z o.o.

 3. Użytkownik lub Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w każdym czasie, w dowolny sposób zapewniający dojście do Organizatora treści ww. oświadczenia woli, w szczególności poprzez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w treści każdego Informatora szkoleniowego.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać w szczególności poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: szkolenia.techniczne@tim.pl.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Organizator jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta podczas rejestracji oraz logowania się do Konta Klienta, Organizator zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Sprzedawcy z użyciem certyfikatu SSL.

 3. Podjęte przez Organizatora działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Klient sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient powinien zachować w poufności login i hasło do Konta Klienta i nie udostępniać ich osobom trzecim. Organizator nie będzie zwracał się do Klienta o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta Klienta osobom nieuprawnionym Klient powinien się każdorazowo wylogować po zakończeniu korzystania z Portalu szkoleniowego.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.

 2. Organizator powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika na etapie logowania się do Konta Klienta. Klient będzie związany postanowieniami nowej Polityki prywatności, o ile nie wypowie Polityki prywatności w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Polityki prywatności. 

X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.