Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

oświetlenie

Przeczytaj, zanim zaczniesz szukać

KROK 1: Zaloguj się.
KROK 2: Wpisz w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony internetowej wyraz lub sformułowanie i kliknij "szukaj".
KROK 3: I już możesz przeglądać wyniki. 

Nasza wyszukiwarka szuka nie tylko w tytułach, ale również w treści zdecydowanej większości dokumentów. 
Zaglądaj do bazy wiedzy regularnie, ponieważ wciąż zamieszczamy tu dla Ciebie nowe materiały. 


Naświetlacze LED - technologia przyszłości dostępna już dziś

Choć początkowy koszt zakupu technologii LED jest wyższy niż w przypadku starszych rozwiązań oświetleniowych, to bezawaryjne użytkowanie LED-ów daje ogromne oszczędności na przestrzeni lat... Sprawdź, jakie rozwiązania proponuje firma Kanlux.


Kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu oświetleniowego w Dyrektywie Unii Europejskiej

Sprzęt oświetleniowy, przeznaczony jest przede wszystkim do powszechnego użytku konsumentów, podlega więc wszystkim wymaganiom określonym w przepisach prawnych zasad nowego i globalnego podejścia do prawa polskiego. Prawidłowe rozumienie tych przepisów jest podstawą dla właściwego odczytania obowiązków producenta jak i jego odpowiedzialności.


Współczynnik zapasu , określenie jego wartości

Niniejszy dokument został opracowany w ramach prac prowadzonych przez Polski Komitet Oświetleniowy nad komentarzem do normy PN-EN 13201:2005 (U).


Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie

Lubartów jest kolejnym miastem, w którym dokonano wymiany ulicznych urządzeń oświetleniowych. Przeprowadzono modernizację oświetlenia zastępując przestarzałe, wyeksploatowane i energochłonne urządzenia oświetleniowe nowoczesnymi, wyposażonymi w wysoko wydajne energetycznie i trwałe źródła światła.


Drogowe oprawy oświetleniowe z regulatorami mocy

Z porównania różnych instalacji oświetlenia ulicznego jednoznacznie wynika, że ogólne koszty roczne i zużycie energii są najniższe w przypadku oświetlenia, w którym zastosowano wysokoprężne lampy sodowe. Projekty modernizacji, w których zastosowano lampy sodowe, pozwalają w przeciętnych krajowych warunkach na zmniejszenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych w granicach 40 – 60 % w stosunku do mocy przed modernizacją.


Oświetlenie drogowe - istota, funkcje, wymagania i techniki

W porze dziennej na drodze występują zmienne, ale bardzo wysokie poziomy natężenia oświetlenia, mające od kilku do kilkudziesięciu tysięcy luksów. Oświetlenie wszystkich powierzchni ruchu, w tym dróg, placów i ciągów pieszych jest bardzo równomierne. Takie warunki umożliwiają pełne widzenie i dają możliwość rozróżniania szczegółów i barw. 


Oddziaływanie lamp elektrycznych na środowisko

Wszystkie elektryczne źródła światła poza światłem, które jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali od 380 – 800 nm (1 nm = 10-9 m) ocenionym wg wrażliwości ludzkiego oka opisanej przez krzywą popularnie znaczoną jako V(λ), promieniują również promieniowanie nadfioletowe (UV) i promieniowanie podczerwone (IR).


Czy nadchodzi kres użytkowania żarówki?

Bez wątpienia najbardziej popularnym źródłem światła używanym do oświetlenia wnętrz jest tradycyjna żarówka, która jest powszechnie stosowana w oświetleniu gospodarstw domowych. Mimo, że jest ona systematycznie wypierana przez inne bardziej energooszczędne źródła światła, to w dalszym ciągu, co roku w krajach Unii Europejskiej sprzedawanych jest ponad 2 miliardy tradycyjnych żarówek. 


Nowe źródła światła w iluminacji obiektów

Nowe źródła światła i oprawy o odpowiedniej optyce umożliwiają pogodzenie estetyki przyjętych rozwiązań oświetleniowych z odpowiednią efektywnością energetyczną i potrzebą tworzenia atrakcyjnego wyglądu obiektów i ich otoczenia.


Wybrane metody redukcji mocy lamp wyładowczych

Rosnące ceny energii elektrycznej oraz troska o środowisko naturalne powodują, że staramy się znaleźć jak najbardziej oszczędne rozwiązania, które można zastosować w oświetleniu zewnętrznym. Jednym z takim rozwiązań jest możliwość redukowania mocy lampy (a co za tym idzie ilości emitowanego światła) za pomocą metod konwencjonalnych, co oznacza w tym przypadku stosowanie stateczników elektromagnetycznych.


Analiza możliwości otrzymania światła o wysokim wskaźniku oddawania barw emitowanego przez diody świecące dużej mocy

Norma PN-EN 12464-1:2004 – „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach” wymaga stosowania w większości przypadków źródeł światła o wskaźniku oddawania barw Ra wynoszącym co najmniej 80. Istnieją jednak miejsca, w których powinny być stosowane źródła światła o jeszcze większym wskaźniku oddawania barw Ra, tzn. nie mniejszym niż 90. Zaliczają się do nich...


Wykorzystanie nowych technologii VIDEO LED w sporcie

W chwili obecnej standardem światowym dla dużych obiektów sportowych są ekrany i bandy diodowe. Poprawiają one estetykę stadionów i są dobrą inwestycją (biorąc pod uwagę również wykorzystanie obiektu poza sezonem sportowym, np. na różnego typu
eventy).


Możliwości wykorzystania potencjału istniejących technologii w oświetleniu zewnętrznym

Dla oświetlenia ulicznego podstawowym celem jest zapewnienie możliwie najlepszej widoczności dla uczestników ruchu drogowego, a przez to zmniejszenie zagrożenia wypadkowego przy równoczesnym ograniczeniu łącznych kosztów związanych z eksploatacją systemu oświetleniowego.


Nowe normy oświetleniowe - co nowego wnoszą, czy są obligatoryjne i od kiedy obowiązują.

Od listopada 2004 r. Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do polskiej normalizacji dwie niezwykłej dla oświetleniowców wagi normy oświetleniowe, co wywołało w środowisku oświetleniowym – w tym wśród projektantów oświetlenia – szereg pytań i wątpliwości, z których najważniejsze to...


Ewolucja źródeł światła i układów stabilizacyjno-zapłonowych w oświetleniu zewnętrznym

Artykuł przedstawia na przykładzie wybranych rodzin wyładowczych źródeł światła i układów-stabilizacyjno zapłonowych firmy Philips Lighting ewolucję, jaką przeszło oświetlenie elektryczne. Szczególną uwagę zwraca na innowacyjne systemy oświetleniowe, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach i dały możliwość praktycznej realizacji nowych standardów w oświetleniu.


Inteligentne oświetlenie drogowe na autostradzie A16 w Holandii

Jednym z największych systemów sterowania oświetleniem ulicznym w Europie jest układ dla autostrady A16 w Holandii. W chwili obecnej system jest wciąż rozbudowywany i aktualnie obejmuje 15km autostrady, na którym znajduje się 1500 opraw oświetlenia ulicznego.


Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia zewnętrznego - elektroniczne stateczniki HID DYNA VISION

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia zewnętrznego polega na szukaniu możliwości oszczędzania poprzez sposoby redukowania poboru mocy przez cały system instalacji zewnętrznej. Najlepszym rozwiązaniem jest także stosowanie źródeł światła jak także stateczników o zwiększonym czasie życia, jak także możliwości redukowania strumienia świetlnego jak i wartości poboru mocy lampy w zależności od zaistniałej potrzeby. Okazuje się, że...


Oświetlenie awaryjne - wymagania zawarte w aktualnych polskich normach

Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem ludzi. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe czy elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach.


Filtracja wyższych harmonicznych prądu w nieliniowych obwodach oświetleniowych

Właściwością odbiornika nieliniowego jest pobór prądu niesinusoidalnego. Prąd ten powoduje niesinusoidalne spadki napięć na impedancjach transformatorów i linii zasilających. Zniekształca napięcia na szynach stacji, do których podłączeni są inni użytkownicy.
Odbiorniki nieliniowe są powodem pogorszenia jakości energii.


Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze - zasady lokalizacji stacji transformatorowych

Lokalizacja urządzeń energetycznych, w szczególności stacji transformatorowych, uwarunkowana jest wieloma wytycznymi administracyjnymi określonymi w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w warunkach zabudowy.


Podstawy techniki świetlnej - teoria cz. 1

Oko - niesamowity mechanizm - czy znasz zasadę jego działania? Co to jest ciało doskonale czarne? Dlaczego kolory blakną? Jak powstaje widmo? Znajdziesz tu odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań.


Rodzaje trzonków i pozycje świecenia

Znajdziesz tu schematy rodzajów trzonków i pozycji świecenia.


Bezpieczeństwo i klasyfikacja opraw pod względem stopnia ochrony

Odporność na wysoką temperaturę, uderzenia, przedostanie się zabrudzeń... poznaj standardy chatakteryzujące oprawy oświetleniowe. Zapoznaj sie również z typami stateczników do świetlówek fluoroscencyjnych i stateczników HID. 


Technologia LED

Czy wiesz, jak powstaje światło w wewnątrz diody? Ile wyróżniamy poziomów integracji LED? Zapoznaj się z teorią i schematami na temat technologii LED-owej. 


Źródła światła - dane techniczne

Barwa światła ma istotny wpływ na wizualny odbiór otoczenia, które oświetla. Inna barwa światła jest polecana do biura, domu, szkoły, a nawet ze względu na różne  materiały, z jakich zostały wykonane meble. Poznaj więcej interesujących szczegółów na ten temat.


Oprawy oświetleniowe a typy sufitów

Dowiedz się, w jaki sposób montować oprawy oświetleniowe w różnych typach sufitów podwieszanych oraz z jakich najbardziej popularnych materiałów wykonuje się panele sufitowe. 


Oprawy oświetleniowe w systemach wentylacji

Jakimi parametrami powinna się charakteryzować oprawa oświetleniowa zamontowana w systemie wentylacji? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym dokumencie.


Optyki (odbłyśniki) w oprawach oświetleniowych

Znajdziesz tu informacje na temat optyk OLC (Wielokierunkowej Kontroli Światła), dla lamp TLS i mikrosoczewkowych.


Podstawy techniki świetlnej - teoria cz. 2

Poszerz swoją wiedzę na temat charakteru rozsyłu światła. Znajdziesz tu wyjaśnienie pojęć, wskazówki dotyczące oświetlenia miejsc pracy czy sposobów oświetlania obiektów w celu uzyskania efektu trójwymiarowości.


Słowniczek pojęć

Zapoznaj się z pojęciami charakterystycznymi dla termonilogii oświetleniowej. Znajdziesz tu 47 haseł, takich jak np. izoluksa, akomodacja ciepła, lampa wyładowcza, sprawność świetlna oprawy czy kąt rozwarcia wiązki.


Ściemniacze oświetlenia

Źródła światła towarzyszą nam na każdym kroku. W istotny sposób kształtują przestrzeń, w której zostały wykorzystane. Dzięki nim możemy stworzyć niepowtarzalny klimat domowego wnętrza. Pomagają w tym ściemniacze oświetlenia, które umożliwiają regulację natężenia strumienia światła.


Oświetlenie halogenowe w 12-woltowych systemach zasilania

Interesują Cię informacje dotyczące wpływu napięcia zasilania na parametryznamionowe żarówek halogenowych? A może poszukujesz danych związanych z produktami Breve-Tufvassons? Znajdziesz tu zalecane wykresy obciążeń transformatorów tego producenta do oświetlenia halogenowego. Dowiesz się również, w jaki sposób dobrać przekroje przewodów ze względu na duże wartości prądów w instalacjach 12-woltowego oświetlenia halogenowego.


X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.