Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

Kable, przewody, systemy prowadzenia i zabezp.

Przeczytaj, zanim zaczniesz szukać

KROK 1: Zaloguj się.
KROK 2: Wpisz w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony internetowej wyraz lub sformułowanie i kliknij "szukaj".
KROK 3: I już możesz przeglądać wyniki. 

Nasza wyszukiwarka szuka nie tylko w tytułach, ale również w treści zdecydowanej większości dokumentów. 
Zaglądaj do bazy wiedzy regularnie, ponieważ wciąż zamieszczamy tu dla Ciebie nowe materiały. 
Stopień ochrony IP przed penetracją ciał obcych oraz wody

Definicja stopnia ochrony wg EN 60529 (DIN 0470) i DIN 40050 - stopień ochrony jest podawany w postaci kombinacji dwóch liter (IP) oraz dwóch cyfr będących wskaźnikami stopnia ochrony np. IP 54.


Dławnice - wymiary gwintów i momenty dokręcania

Tabele w tym dokumencie zawierają informacje dotyczące gwintów metrycznych, gwintu PG DIN 40430, gwintu calowego, momentu obrotowego (dokręcania) oraz szerokości klucza i wymiaru zabudowy.


Amerykańskie przekroje żył

W Ameryce Północnej przekroje żył są podawane najczęściej w rozmiarach AWG (American Wire Guage) lub, dla większych przekrojów (większych niż AWG 4/0), w rozmiarach „kcmil”. Klasyfikacja przewodów odnośnie obciążalności prądowej odnosi się także do tych rozmiarów.


Właściwości materiałów izolacyjnych

Znajdziesz tu tabelę z właściwościami materiałów izolacyjnych.


Obciążalność prądowa przewodów

Materiał ten zawiera tabele dotyczące obciążalności prądowej przewodów oraz współczynników korekcyjnych.


Rezystancja i budowa żył

Rezystancja żył dla skrętki z cienkich drucików miedzianych (wyciąg z VDE 0295, zgodny z uregulowaniami międzynarodowymi np. IEC 60228). Budowa żyły jest uwarunkowana maksymalną średnicą pojedynczego drucika oraz maksymalną rezystancją żyły.


Kody kolorów żył

W niniejszym materiale znajdziesz tabele z kolorami żył dla przewodów i kabli niskonapięciowych wg VDE 0293‑308/HD 308 S2, kod kolorów dla IEC757, kody kolorów dla przewodów parowanych UNITRONICD wg IN 47100/Styczeń 1998.


Typologia (oznaczenie) przewodów wg HAR i VDE

Sprawdź, co oznaczają w nazwie przewodów dane litery i cyfry. Które z nich symbolizują typ podstawy przewodu, rodzaj izolacji na żyle, opis przewodu, specjalne wykonania/właściwości i in.


Wskazówki montażowe dla przewodów

Bęben z przewodem powinien być dostarczony jak najbliżej miejsca montażu. Nie należy przetaczać bębna na długich dystansach. Jeżeli przewód z bębna nie może być rozwinięty bezpośrednio na obiekcie, należy odwijać przewód korzystając z rolki, liny ciągnącej i pończochy kablowej... Zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami!


Odporność chemiczna płaszcza zewnętrznego przewodów

Zapoznaj się z tabelą odporności chemicznej płaszcza zewnętrznego przewodów z rozbiciem na poszczególne związki organiczne i neiorganiczne.


System szyn i wózków dla przewodów płaskich

Znajdziesz tu informacje dotyczące systemu podwiesi kablowych ze stali.


Prowadnice - wyznaczanie długości, wskazówki montażowe,

Długość prowadnicy (L) jest obliczana przez zsumowanie połowy długości drogi przesuwu (LS/2) i długości (M) zagięcia prowadnicy. Obliczona wartość jest zaokrąglana w górę do pełnego ogniwa dla prowadnic plastikowych lub najbliższego nieparzystego ogniwa dla prowadnic stalowych.


Zmiana gwintu PG na Metryczny

Znajdziesz tu informacje dotyczące zmiany średnic otworów pod dławnice z gwintem PG iz gwintem metrycznym oraz porównanie rozmiarów kluczy montażowych dla dławnic z gwintem PG i z gwintem metrycznym.


Włókna światłowodowe z tworzyw sztucznych (POF, PCF+GOF)

Optyczna transmisja sygnałów za pośrednictwem kabli światłowodowych odbywa się na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia promieni świetlnych. Odbicie jest skutkiem tego, że wokół rdzenia przewodzącego światło znajduje się cienki płaszcz, na granicy którego światło ulega całkowitemu odbiciu i dzięki temu jest przesyłane wzdłuż przewodu.


Oznaczenie żył wg kodu barwnego DIN

Do jednaj pary należy żyła a i żyła b. Od 23 par oznaczenie powtarza się po raz pierwszy, a od 45 par po raz drugi. Pierwszy kolor jest zawsze kolorem podstawowym, a kolor drugi jest nadrukowany w formie pierścienia.


Warunki pracy i obciążalność przewodów spawalniczych

Znajdziesz tu informacje dotyczące warunków pracy i obciążalności przewodów spawalniczych - temperatura przy przewodzie, tryb pracy, przekrój nominalny przewodu miedzianego w mm2... 


Obciążalność długotrwała kabli i przewodów, przeliczniki - tabele redukcji

Zapoznaj się z tabelami zawierającymi informacje dotyczące m.in. dozwolonej lub zalecanej temperatury pracy  przy przewodzie, liczby wielożyłowych kabli lub przewodów czy liczby obwodów prądu jedno- lub trójfazowego z jednożyłowych kabli lub przewodów. 


Kable UNITRONIC-KOAX/BUS/LAN - interfejsy do kabli KOAX/BUS/LAN

Kable UNITRONIC-KOAX/BUS/LAN - interfejsy do kabli KOAX/BUS/LAN - tabela doboru.


Dobór przewodów UNITRONIC BUS do systemów Fieldbus

Dowiedz się, jaki przewód UNITRONIC dobrać do danego systemu Fieldbus oraz zapoznaj się z danymi technicznymi przewodów UNITRONIC BUS i ETHERLINE.


Dane techniczne złączy prostokątnych EPIC

W tym dokumencie znajdują się dane techniczne złączy prostokątnych EPIC.


Możliwe zastosowania komponentów świtłowodowych HITRONIC

W tym miejscu znajdziesz tabele doboru możliwych zastosowań komponentów światłowodowych HITRONIC.


Możliwe zastosowania serwoprzewodów w elektrycznych systemach napędowych (PDS)

Znajdziesz tu tabelę zawierającą możliwe zastosowania serwoprzewodów w elektrycznych systemach napędowych (PDS).


Przewody na rozszerzony zakres temperatur otoczenia

Zapoznaj się z tabelami doboru przewodów na rozszerzony zakres temperatur otoczenia (Lapp Kabel).


Dławice kablowe - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru dławic kablowych (Lapp Kabel).


Przewody informatyczne do przesyłu sygnałów

Zapoznaj się z tabelami doboru przewodów informatycznych do analogowego/cyfrowego przesyłu sygnałów (Lapp Kabel).


Bezhalogenowe kable i przewody - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru bezhalogenowych kabli i przewodów firmy Lapp Kabel.


Przewody do urządzeń transportowych - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru przewodów do urządzeń transportowych firmy Lapp Kabel.


Giętkie przewody przyłączeniowe i sterownicze - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru giętkich przewodów przyłączeniowych i sterowniczych firmy Lapp Kabel.


Tabele doboru wysoce giętkich przewodów FD

Zapoznaj się z tabelami doboru wysoce giętkich przewodów FD firmy Lapp Kabel, mających zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych lub robotach.


Używanie przewodów z aprobatą UL

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem kabli i przewodów z tej kategorii dotyczy stacjonarnego okablowania w budynkach i obiektach mieszkalnych, a także komercyjnych i przemysłowych.


Obciążalność kabli i przewodów w USA

Znajdziesz tu informacje dotyczące obciążalności kabli i przewodów w USA.


Obciążalność prądowa

Przewody na napięcie nominalne do 1000 V i przewody odporne na wysoką temperaturę, temp. otoczenia + 30 °C. 


Rezystancje żył i struktura skrętek (metryczne)

Znajdziesz tu tabele z rezystancjami żył od 0,5 mm2 wg DIN EN 60228 (VDE 0295) dla żył z miedzi zmiękczanej, kable i przewody jedno- i wielożyłowe oraz przykładowymi strukturami żyły (metrycznej).


Oznaczenie żył wg kodu barwnego VDE dla kabli telefonicznych

Oznaczenie żył wg kodu barwnego VDE dla kabli  telefonicznych.


Kody barwne dla żył kabli i przewodów

Znajdziesz tu oznaczanie żył w kablach wielożyłowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych i systemów rozdziału energii oraz oznaczanie żył w przewodach wielożyłowych do podłączania przenośnych odbiorników elektrycznych.


Odporność chemiczna tworzyw sztucznych

Zapoznaj się z tabelami opisującymi odporność chemiczną tworzyw sztucznych.


Amerykańskie miary dla kabli i przewodów - porównanie z miarami metrycznymi

W północnoamerykańskiej strefie wpływów przekroje kabli i przewodów są zwykle podawane w wielkościach AWG (American Wire Gauge) lub – w przypadku większych przekrojów (powyżej AWG 4/0) – w „kcmil”. Dane te znajdują się w odpowiednich normach do projektowania przewodów według obciążalności prądowej.


Wartości obciążenia ogniowego kabli i przewodów

Pod względem oceny i rozgraniczenia skutków pożarów aktualnie występują różnice w przepisach i normach pomiędzy poszczególnymi krajami.


Własności materiałów izolacyjnych i płaszczowych kabli i przewodów

Zapoznaj się z własnościami materiałów izolacyjnych i płaszczowych kabli i przewodów.


Materiały kabli i przewodów narażone na promieniowanie jonizujące

Odporność materiałów na promieniowanie jest definiowana za pomocą wskaźnika Radiation Index (RI) wg IEC 544-4 jako logarytm dziesiętny wchłoniętej dawki w Grayach (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), przy której wydłużenie przy zerwaniu zostało zredukowane do ≥ 50 % wartości początkowej.


Międzynarodowe kody barwne dla przewodów termoparowych i kompensacyjnych

Zapoznaj się z międzynarodowymi kodami barwnymi dla przewodów termoparowych i kompensacyjnych.


Symbole typów przewodów i kabli

Symbole typów przewodów sterowniczych i zharmonizowanych oraz kabli teletechnicznych, przewodów i kabli światłowodowych.


Odporność chemiczna kabli i przewodów

Tabele odporności chemicznej kabli i przewodów firmy Lapp Group.


Bezpieczeństwo użytkowania kabli

Stosujesz produkty firmy Lapp Group? Sprawdź, w jaki sposób zostało zapewnione bezpieczeństwo ich użytkowania. Znajdziesz tu również tabele zawierające zestawienie podobnych produktów.


Żerdzie drewniane wg normy szwedzkiej SS 436 01 04

Żerdzie drewniane wg normy szwedzkiej SS 436 01 04.


Katalog doprojektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na żerdziach wirowanych, ŻN i BSW

Katalog obejmuje elementy napowietrznych linii z kablami uniwersalnymi typu EXCEL i AXCES dla średniego napięcia oraz z przewodami izolowanymi typu AsXS, AsXSn dla niskiego napięcia. 


Katalog linii napowietrznych SN 15-20 kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach drewnianych

Dokument ten przedstawia sylwetki słupów z uwzględnieniem doboru ustrojów dla gruntu średniego i słabego, a także określone prametry zawieszenia przewodów, sposób uzbrojenia słupów oraz zestawienie materiałów i wskazówki montażowe.


Katalog linii napowietrznych SN 15-20 kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

W katalogu przedstawiono konstrukcje słupów linii 15 i 20 kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych typu E i EM. Słupy objęte niniejszym katalogiem przewidziane są do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20 kV na terenie całego kraju we wszystkich strefach klimatycznych, to jest W I i W II obciążenia wiatrem; SI, SII, SIa i SIIa obciążenia sadzią oraz w I, II i III strefie zabrudzeniowej.


Tablice zwisów i naciągów

Tablice zwisów i naciągów napowietrznych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji z polietylenu usieciowanego.


Wskazówki montażu kabli uniwersalnych

Rozwieszanie kabli uniwersalnych na słupach przebiega zbliżoną metodą do montażu linii izolowanych niskiego napięcia. Poniższe wskazówki ułatwią prawidłowy montaż kabli uniwersalnych. 


Instrukcja montażu napowietrznych linii izolowanych niskiego napięcia

W rozwiązaniach typowych linii napowietrznych z przewodami gołymi występują żerdzie żelbetowe typu ŻN. Coraz częściej stosuje się również żerdzie strunobetonowe wirowane typu E i EPV. W typowych rozwiązaniach linii z przewodami izolowanymi zastosowano te same typy żerdzi co w liniach tradycyjnych. Pozwala to w prosty i ekonomicznie uzasadniony sposób prowadzić modernizację istniejących linii oraz projektować nowe napowietrzne linie z przewodami izolowanymi niskiego napięcia.


Instalacje sieciowe - normy i przepisy

Zapoznaj się z informacjami nt. instalacji kabli telekomunikacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej, przeciwdziałania zakłóceniom oraz odstępów między punktami mocowań.


Przykład projektu ze zdecentralizowanym rozdziałem energii

Aby zwiększyć dopuszczalną obciążalność prądową poszczególnych przewodów i tym samym wymagany pobór mocy, należy
zmniejszyć liczbę przewodów w kanale elektroinstalacyjnym.


Mocowanie systemów prowadzenia kabli

Kanały dostarczane w standardowych długościach mocowane są przy pomocy śrub ułożonych w parach. Odstępy pomiędzy punktami mocowania nie powinny przekraczać...


Technika sieciowa - normy i przepisy

Ogólne wymagania dotyczące telekomunikacyjnych instalacji kablowych neutralnych pod względem zastosowania określone są dla kompleksowego okablowania budynku w obszarze schodów i pięter (okablowanie pierwotne, wtórne i trzeciorzędowe) zasadniczo zgodnie z EN50173-1.


Przepisy i zalecenia dotyczące instalacji systemów prowadzenia kabli

Sprawdź, do jakich norm i przepisów należy się zstosować podczas instalacji systemów prowadzenia kabli.


Technologia konektorowa

Poznaj zalety technologii konektorowej: szybki, łatwy i pewny montaż, rozwiązania obejmujące szeroki zakres przekrojów, kompaktowość i niewielkie rozmiary, nieograniczony okres magazynowania...


System głowic w technologii Contrax

Głowice Contrax składają się z jednoczęściowego korpusu izolacyjnego wytworzonego z silikonu odpornego na prądy pełzające z wykorzystaniem kontrolowanego procesu wtryskowego. Element sterujący i klosze są również zintegrowane z korpusem izolacyjnym.


Systemy muf i głowic w technologii hybrydowej

Technologia hybrydowa to system modułowy rozwinięty przez Cellpack, który łączy elementy wykonane z silikonu z produktami termokurczliwymi odpornymi na wysokie napięcie. Dzięki temu akcesoria kablowe firmy są kompatybilne ze wszystkimi istniejącemi przekrojami kabli średniego napięcia i zapewniają maksylną niezawodność.


Wysterowanie pola w osprzęcie kablowym SN

Usunięcie izolacji kabla i ekranu półprzewodzącego przy łączeniu i zakańczamiu kabli średniego napięcia powoduje zaburzenie struktury kabla. Dodatkowo pole elektryczne staje się silnie niejednorodne w poszczególnych punktach. Podczas tego procesu znacznie zwiększa się wartość natężenia pola elektrycznego, co powoduje ryzyko powstania wyładowań niezupełnych, przeskoku powierzchniowego lub przebicia izolacji. 


Technika zaciskowa

Do przyłącza M 10 można podłączyć szynę elastyczną za pomocą zacisku VA 400 lub bezpośrednio przewód Al lub Cu za pomocą zacisku DA 240.


Kable aluminiowe

Żyły aluminiowe cechują się zjawiskiem bardzo szybkiego utleniania materiału przy kontakcie z powietrzem, tworząc na powierzchni żyły warstwę nieprzewodzącego tlenku aluminium.


Oznaczenie typów kabli

Międzynarodowe oznaczenia typów kabli.


Dobór dławic do średnic kabli

Dobór dławic do średnic kabli.


Średnice zewnętrzne przykładowych kabli

Przykładowe zewnętrzne średnice kabli - wartości średnie z podanych przez różnych producentów.


Średnice najczęściej używanych kabli

Średnice najczęściej używanych kabli - jako średnia wartość z podawanych przez różnych producentów.


Rury - normy i przepisy

Znajdziesz tu informacje dotyczące klasyfikacji rur wg normy 50086-2-4, sztywności obwodowej SN wg SN wg PN-EN ISO 9969:2008, zakresu warunków stosowania wg Aprobaty Technicznej oraz ogólny spis norm, które odnoszą się do rur.


Elementy osłonowe - kolanka

Sprawdź praktyczne zastosowanie i sposoby montażu elementów osłonowych, kolanek EURO-X, FA i FU, w konstrukcji mostów, na słupach SN i słupie stacji transformatorowej.Sposoby łączenia rur

W jaki sposób połączyć ze sobą rury o różnych fakturach ścianek – karbowane lub gładkościenne? A może szukasz informacji o łączeniu połówek rur osłonowych? Pobierz materiał i zdobądź wiedzę na powyższe tematy. 


Przewody - wyprowadzanie, wprowadzanie, średnice zewnętrzne, skrótowe oznaczenia typów

Pobierz dokument, aby zapoznać się z informacjami nt. wyprowadzania przewodów i kabli przez tuleje oraz wprowadzania kabli i przewodów przez dławnice kablowe. Poznasz również średnice zewnętrzne przewodów i kabli oraz skrótowe oznaczenia typu kabli i przewodów.


Lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych LKZ-1000

Prace ziemne, które polegają nie tylko na różnego rodzaju wykopach, ale także kładzeniu rur kanalizacyjnych, rur wodociągowych, kabli, wiążą się z wysokim ryzykiem uszkodzenia instalacji podziemnych, co może doprowadzić do niebezpiecznego wypadku. W celu ograniczenia ryzyka wypadku przeprowadza się szereg czynności, w skład których obowiązkowo wchodzi lokalizacja już istniejących instalacji podziemnych.


Składowanie i transport rur

W jaki sposób składować i transportować rury, aby zapobiec ich uszkodzeniu? Odpowiedzi znajdują się w tej publikacji.


Odporność rur i dobór rury osłonowej

Poznaj zakres odporności polietylenu na niektóre chemikalia i produkty w różnych stężeniach i zakresach temperatur. Zapoznaj się z informacjami na temat rur odpornych na płomienie i zasadami doboru rur osłonowych. Podczas instalacji kabla w rurze osłonowej wytwarza się tarcie – dowiedz się o nim więcej.  


Montaż rur oraz ich deformacje i promienie gięcia

Jeśli szukasz informacji dotyczących montażu rur w gruncie lub na przestrzeniach otwartych, znajdziesz je tutaj. Swoją wiedzę uzupełnij wiadomościami na temat zagęszczania gruntu, przyczyn deformacji rur oraz minimalnych promieni ich gięcia. 


Zwielokrotnianie mikrokanalizacji

Poznaj sposoby zwielokrotniania istniejącej mikrokanalizacji poprzez wdmuchiwanie mechaniczne lub wdmuchiwanie mikrorur. Dowiedz się, jak wdmuchiwać mikrokable w mikrorury oraz gdzie montować studnie i zasobniki. 


Układanie mikrokanalizacji, odgałęzienia i połączenia

Czy znasz zasady układania w ziemi wiązek mikrokanalizacji? Szukasz informacji na temat wykonywania odgałęzień i połączeń wiązek i mikrorur? W tym dokumencie znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne pytania. Dowiedz się więcej.


Zastosowanie i zalety szczelnych studni kablowych

Stosowanie studni kablowych z tworzywa sztucznego w efekcie końcowym pozwala w istotny sposób obniżyć całkowite koszty inwestycji  z powodu braku konieczności korzystania z ciężkiego sprzętu, ograniczenia niezbędnej siły roboczej i oszczędności czasu. Poznaj zalety i zastosowanie studni kablowych oraz właściwości materiału, z jakiego są wykonywane. 


Studnie kablowe a normy

Jak klasyfikuje włazy norma PN-EN124:2000? Jakie odległości pomiędzy stopniami wyznacza norma DIN 19555/1264? Sprawdź!


Montaż szczelnych studni kablowych, przykłady instalacji

Sprawdź, w jaki sposób montować w ziemi szczelne studnie kablowe i posadowić właz żeliwny na ramie betonowej. Dowiedz się, jak zastosować pierścień redukcyjny i dobrać uszczelki wlotowe IS do rur osłonowych. Zobacz przykłady instalacji.


Modułowe studnie kablowe

Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi montażu i instalowania modułowych studni kablowych w ziemi. Pomogą Ci w tym fotograficzne przykłady ich instalacji. 


System KES – prowadzenie i ochrona kabli

Poznaj System uszczelnień KES służący do prowadzenia i ochrony kabli. Zobacz przykłady połączeń przepustów kablowych i zapoznaj się z oznaczeniami elementów systemu.


Wodoszczelny wkład HRD SG

Skonstruowany z połączonych ze sobą gumowych listków, usuwanych w zależności od średnicy wprowadzanego kabla. Uniwersalna konstrukcja wkładów HRD SG oraz szeroki wachlarz konfiguracji otworów i średnic ułatwia szybką dostawę zamówionych towarów. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi budowy, sposobu montażu i zakresu zastosowań zapewniającego wodoszczelność wkładu HRD SG.


Studnia AROT-SET – niewidoczny, stały punkt zasilania

Znajdziesz tu informacje dotyczące budowy i montażu studni AROT-SET, przeznaczonej do miejsc, gdzie konieczne jest ukrycie stałego punktu zasilania. Są to m. in. obiekty sportowe czy miejsca organizacji imprez masowych. Obejrzyj przykładowe realizacje. 


Metody badań palności kabli

Jednym z parametrów określających czy instalacja kablowa jest bezpieczna, jest palność przewodów i kabli. Badania związane z zachowaniem się kabli podczas pożaru sprawdzają różne własności materiałów użytych do produkcji kabli i gotowego produktu. Oprócz palności, która określa, czy kabel jest "samogasnπcy", czy też będzie podtrzymywał palenie, sprawdzana jest również ilość wydzielanego podczas pożaru dymu, zawartość substancji szkodliwych w wydzielanym dymie, a także czas przez jaki kabel będzie mógł spełniać swoje funkcje elektryczne podczas pożaru.


Kable w obiektach gospodarki wodno-kanalizacyjnej

W nowoczesnych oczyszczalniach ścieków coraz większy nacisk stawia się na bezawaryjną pracę urządzeń uniezależnioną od trudnych warunków, w jakich zostały one zainstalowane. Jednym z czynników zapewniających bezawaryjną pracę jest zastosowanie połączeń kablowych zapewniających ciągłość zasilania i sterowania urządzeń zainstalowanych np. w oczyszczalni ścieków. Zapoznaj się z tematem na przykładzie kabli Zakładów Kablowych BITNER.


Przewody do przekształtnikowego zasilania silników

W przypadku zasilania przekształtnikowego należy pamiętać o specyficznym kształcie napięcia generowanego przez przekształtnik, który może być przyczyną emisji zaburzeń elektromagnetycznych i przepływu znacznego prądu przez pojemności kabla. W całym układzie przekształtnik – kabel – silnik to właśnie kabel jest elementem stwarzającym największe problemy, po pierwsze ze względu na swoją pojemność, po drugie dlatego, że jest najbardziej rozległym geometrycznie elementem układu, więc elementem mogącym najskuteczniej generować zaburzenia elektromagnetyczne.


Kable BiTservo do zasilania przekształtnikowego

Połączenie przekształtnika z silnikiem indukcyjnym stawia przed kablem dużo wyższe wymagania niż w przypadku innych kabli zasilających. Przyczyną jest wysoka częstotliwość i odkształcony przebieg, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zasilania przekształtnikowego. Dowiedz się więcej!


Montaż rur na mostach

W tym miejscu znajdziesz praktyczne informacje dotyczące montażu rur na obiektach mostowych na przykładzie produktów firmy Arot oraz wsparcie w procesie projektowania. Opisane zostały sposoby montażu systemów podwieszonych rur dzielonych SVA i gładkościennych SMR, a także podejście rurociągu pod słup oświetleniowy. 


Bezpieczne użytkowanie produktów LAPPGROUP

Odporność zastosowanych materiałów, prawidłowy montaż i obciążenie w dozwolonych granicach (dane techniczne) to czynniki mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo i trwałość naszych produktów. Poznaj zasady bezpiecznego użtkowania kabli i przewodów, złącz przemysłowych, dławnic i przepustów kablowych oraz systemów ochrony i prowadzenia kabli.


Okablowanie w systemach klimatyzacji i wentylacji

Układy sterowania stosowane obecnie w technice klimatyzacyjnej bardzo często wymagają użycia przewodów wielożyłowych. Zastosowanie elastycznych kabli sterowniczych pozwala na łatwe i szybkie układanie tych kabli, co znacznie skraca czas montażu, natomiast zastosowanie przewodów wielożyłowych umożliwia na zastąpienie kilku przewodów jednym. Takie rozwiązania są cenione przez monterów ponieważ skracają czas montażu i ograniczają ilość błędów jakie można popełnić. Dowiedz się więcej!


Przekroje kabli pracujących w systemach bezpieczeństwa

Kable zasilające pracujące w systemach bezpieczeństwa mają zapewnić dopływ energii do urządzeń elektrycznych podczas pożaru i umożliwić ich działanie przez określony czas. Poza wymogami dotyczącymi samych kabli istnieją również dość rygorystyczne zasady doboru systemów nośnych. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na ten temat.


Znaczenie i funkcja ekranu w konstrukcji kabla

Ogólnie wiadomo, że ekran to metalowy lub miedziany element który znajduje się na zewnątrz izolowanych żył. Takie określenie doprowadziło do sytuacji, w której jako ekran są traktowane elementy kabla, których funkcja jest zupełnie inna, na przykład żyły powrotne kabli energetycznych. Tak więc na początek należy określić do czego ekran ma służyć. Dowiedz się z tej publikacji!


Wykaz norm dotyczących budowy, własności, parametrów oraz badań kabli

Czy wiesz, w jak wielu normach znajdują się informacje dotyczące budowy, własności, parametrów i badań kabli? Zapoznaj się z ich wykazem. 


Materiały izolacyjne w kablach i przewodach

Materiały izolacyjne są jednym z głównych składników kabli i przewodów. Dla uzyskania coraz lepszych własności eksploatacyjnych kabli producenci stosują coraz szerszą gamę materiałów izolacyjnych przeznaczonych zarówna na izolacje jak i na powłoki kabli. W tym materiale znajdziesz informacje dotyczące polwinitów, polietylenu, polietylenu spienionego, polietylenu usieciowanego, polipropylenu, elastomerów termoplastycznych i tworzyw bezhalogenowych.


Własności materiałów izolacyjnych i powłokowych

Poszukujesz informacji o własnościach materiałów izolacyjnych i powłokowych? Znajdziesz tu wiadomości z zakresu własności elektrycznych, termicznych oraz odporności chemicznej.


Kolory izolacji żył

Poznaj kolorystykę żył dla poszczególnych kabli zgodną z normami. 


Klasy giętkości żył

Zapoznaj się z informacjami na temat klas giętkości żył. 


Rezystancja żył

W tym materiale znajdziesz informacje dotyczące rezystancji żył.


Dobór kabli przekształtnikowych do mocy przekształtnika

Sprawdź, jaki kabel dobrać do danej mocy przekształtnika. 


Zasady prowadzenia tras kablowych w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego

Podłoże do prowadzenia tras kablowych powinno posiadać klasyfikację ognioodporności co najmniej równą klasyfikacji trasy (30 lub 90 min). Optymalnym podłożem do prowadzenia tras kablowych z podtrzymaniem funkcji jest beton klasy min. B25 lub kamień naturalny. Jeśli ze względów konstrukcyjnych nie można uzyskać klasyfikacji podłoża 90 min. należy zastosować instalację tryskaczową. To pierwsza z dziesięciu zasad. Poznaj je wszystkie!


Badania kabli bezhalogenowych i ognioodpornych

Ten materiał opisuje m. in. sprawdzenie odporności kabli na rozprzestrzenianie płomienia, ilozacji kabla na długotrwałe działanie ognia, sprawdzenie poziomu emisji korozyjnej gazów wydzielanych podczas spalania oraz gęstości wydzielanych podczas tego procesu dymów. Poznaj również metodę badania cienkich kabli o średnicy zewnętrznej nie większej niż 20 mm. Pobierz dokument, ale poznać pozostałe tematy i ich opisy.


Parametry elektryczne kabli

Zapoznaj się z informacjami na temat elektrycznych parametrów wybranych kabli. 


Obciążalność długotrwała kabli

W tym dokumencie znajdziesz wiadomości dotyczące długotrwałej obciążalności dla wybranych kabli.


Współczynniki przeliczeniowe dla wiązek kablowych

W tym dokumencie znajdują się tabele zawierające współczynniki przeliczeniowe dla wiązek złożonych z kabli jednożyłowych oraz tych zbudowanych z wiecej niż jednego kabla wielożyłowego. 


Współczynniki redukcyjne dla kabli ułożonych w powietrzu pojedynczo i w wiązkach

Jeśli poszukujesz informacji o współczynnikach redukcyjnych dla kabli ułożonych w powietrzu pojedynczo i w wiązkach, znajdziesz je w tym dokumencie.


Końcówki kablowe

Rozdział ten poświęcony jest podstawowym informacjom dotyczącym końcówek kablowych. Zapoznanie się z jego treścią pozwoli Ci rozróżnić typy końcówek, określić ich zastosowanie, oraz dopasować do nich odpowiednie narzędzia (kształt zaciśnięcia). W zależności od konstrukcji występują cztery główne grupy końcówek... Dowiedz się więcej!


Technika zaprasowywania końcówek kablowych

Zaciskanie (zaprasowywanie) końcówek na przewodach jest metodą zapewnienia połączenia elektrycznego pomiędzy żyłą przewodu a końcówką, często z wykorzystaniem połączonej z końcówką tulejki izolacyjnej. Proces ten polega na trwałym odkształceniu materiału końcówki obejmującej żyłę przewodu, uzyskując w ten sposób wymaganą jakość mechaniczną i elektryczną połączenia. Przeczytaj całość!


Narzędzia zaciskające do końcówek kablowych

Różnią się pomiędzy sobą wielkością, konstrukcją i budową struktury kinematycznej narzędzia. Mogą również posiadać wymienną, bądź też zintegrowaną (niewymienną) matrycę zaciskającą o ruchu nożycowym lub prostoliniowym. Poznaj więcej informacji na temat narzędzi zaciskających do końcówek kablowych.


Obciążalności prądowe i zasady doboru kabli i przewodów

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów w izolacji PVC w konfiguracjach najczęściej stosowanych w szafach sterowniczych i rozdzielczych wg normy PN-IEC 60364-5-523, przy temperaturze eksploatacyjnej żyły 70°C i temperaturze otoczenia wokół przewodu 30°C.


Obciążalności prądowe i zasady doboru szyn

Pobierz materiał, aby zapoznać się ze szczegółami na temat obciążalności prądowych i zasad doboru szyn miedzianych pełnych i otworowych typu PMP, PMO, PMG oraz szyn elastycznych SEI.


Obliczanie strat mocy szyn zbiorczych i przewodów

Na elementach wchodzących w skład toru prądowego (min. szyny zbiorcze, przewody zasilające, łączniki) powstają straty mocy, które muszą zostać wyznaczone na etapie projektowania. W celu określenia strat mocy w elementach przewodzących z uwzględnieniem wzrostu temperatury tego elementu powyżej temperatury odniesienia 20°C należy skorzystać ze wzoru...


Przewody ochronne i wyrównujące potencjał

Listwa zaciskowa do przyłączania przewodów ochronnych jest połączona z konstrukcją wsporczą rozdzielnicy. Listwa ta jest wyposażona w zacisk do podłączenia przewodu ochronnego zasilania. Zacisk jest tak dobrany, aby pomieścił przewody o przekrojach podanych poniżej zgodnych z normą IEC 60364.


Obciążalności prądowe i zasady doboru bloków rozdzielczych i elementów rozdziału energii

Bloki rozdzielcze są urządzeniami rozdziału energii wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60947-1:2010, PN-EN 60947-7-1:2010, EN 60439-1 i posiadają określone parametry znamionowe takie jak: napięcie znamionowe, prąd znamionowy, przyłączalność znamionowa, wartość skuteczna prądu zwarciowego.


Złączki jednotorowe ZJU

Konstrukcja złączek ZJU-PE umożliwia w sposób zatrzaskowy mocowanie ich na najczęściej stosowanych typach profilowych listew montażowych: TS32 i TS35. Po zamontowaniu należy dokręcić mechanizm blokujący złączkę w szynie montażowej.


Przemysłowe złącza wielotorowe typu H

Złącza przemysłowe wielotorowe typu H charakteryzują się duąą wytrzymałością mechaniczną oraz zdolnością łączeniową. Stosowane są do łączenia kabli i przewodów zasilających i sterowniczych w urządzeniach pracujących w ciężkich warunkach przemysłowych w środowisku zapylonym oraz zawilgoconym.


Obciążalności prądowe i zasady doboru połączeń elastycznych ZEV, ZES, ZEP

Złącza elastyczne typu ZEP wykonane są z płaskich lub okrągłych przewodów plecionych z drutu cienkiego – 0,1 mm lub standardowego – 0,2 mm. Pola kontaktowe połączeń produkowane są z miedzi ocynowanej lub posrebrzanej i zaprasowywane na końcach plecionki miedzianej...


Zasady doboru mocowania przewodów zasilających, uchwyty UKR, UPC

Uchwyty kablowe służą do zamontowania kabli i przewodów jedno i wielożyłowych do konstrukcji rozdzielnicy. Są to zarówno przewody zasilające zarówno po stronie pól dopływowych i po stronie pól odpływowych, jak również przewody sygnałowe.


X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.