Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

Pomiary

Przeczytaj, zanim zaczniesz szukać

KROK 1: Zaloguj się.
KROK 2: Wpisz w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony internetowej wyraz lub sformułowanie i kliknij "szukaj".
KROK 3: I już możesz przeglądać wyniki. 

Nasza wyszukiwarka szuka nie tylko w tytułach, ale również w treści zdecydowanej większości dokumentów. 
Zaglądaj do bazy wiedzy regularnie, ponieważ wciąż zamieszczamy tu dla Ciebie nowe materiały. 

 


Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowych w energetyce

Stworzenie warunków zapewniających pewne i bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych wymaga przeprowadzenia oceny zagrożenia przepięciowego występującego w miejscach ich zainstalowania. Następnie należy porównać poziomy występujących przepięć z dopuszczalnymi poziomami odporności udarowej urządzeń oraz dobrać , jeśli jest to konieczne, odpowiednie urządzenia do ograniczania przepięć.


Możliwości systemu MZS w zakresie procesu sterowania popytem

W dokumencie tym została przedstawiona realizacja systemu sterowania popytem w oparciu o systemy pomiarowo-komunikacyjne MZS-IASE i DATAPAF 2000. Opisano podstawowe funkcje systemu sterowania popytem w układzie Lokalnego Rynku Energii oraz zaproponowano możliwość rozbudowy systemu sterowania popytem w układzie przedsiębiorstwa multienergetycznego.


Ograniczanie przepięć w systemach pomiarów, automatyki i sterowania

Napięcia i prądy udarowe są szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych, np. w systemach sterowania i pomiarów w zautomatyzowanych zakładach przemysłowych. W takich przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może spowodować unieruchamienie całego systemu i zatrzymanie lub ograniczenie produkcji.


Jakość energii elektrycznej oraz pomiary ich liczbowych wskaźników

Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej to jeden z najważniejszych problemów w tej tak intensywnie rozwijającej się obecnie dziedzinie współczesnej elektrotechniki. 


Przeglądy, badania i pomiary w instalacjach odgromowych wg PN-EN 62305-3

Poszerz swoją wiedzę w zakresie kontroli instalacji odgromowych. Przeglądy, badania, oględziny, pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu... to tylko niektóre tematy omawiane w tym dokumencie.


Pomiary pętli zwarciowej

W tym miejscu została omówiona ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe – skuteczna i często stosowana metoda ochrony przeciwporażeniowej oraz informacje na temat przyrządów pomiarowych.Pomiary rezystancji izolacji

Znajdują się tu informacje dotyczące m.in. czynników wpływających na pomiar rezystancji izolacji, składowych prądu płynącego przez izolację podczas pomiaru rezystancji, metod pomiarów i urządzeń pomiarowych. 


Pomiary uziemienia

Jeśli szukasz wiadomości o pomiarach uziemienia, jego impedancji (także słupów wysokiego napięcia) oraz rezystywności gruntu, znajdziesz je tutaj. Ponadto zapoznasz się ze sposobem wykonywania powyższych pomiarów za pomocą mierników jednego z wiodących producentów. 


Zabezpieczenia różnicowoprądowe

Pobierz materiał, aby zapoznać się podziałem wyłączników różnicowoprądowych ze względu na czas zadziałania i kształt prądu uszkodzeniowego. Wiedzę  tę uzupełnisz informacjami na temat pomiarów i mierników jednego z wiodących producentów. 


Badania elektronarzędzi

Znajdziesz tu wytyczne odnośnie do przeprowadzania badań urządzeń elektrycznych zgodne z normami i przepisami, podział urządzeń elektrycznych pod kątem ich przeznaczenia i norm, przez które są regulowane. 


Badanie przedłużaczy, przewodów IEC oraz spawarek

Niniejszy materiał dotyczy badań przedłużaczy, przewodów IEC oraz spawarek. Znajdziesz tu praktyczne porady, jak krok po kroku sprawdzić stopień bezpieczeństwa eksploatacji danego urządzenia oraz zgodność jego działania z normami. 


Przyrządy do badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Na przykładzie produktów firmy Sonel zostały tu omówione nowoczesne urządzenia pomiarowe – wskazówki przy wyborze urządzenia, zasada działania i dodatkowe akcesoria. Został również zaprezentowany pierwszy polski program do kompleksowej obsługi badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.


Pomiary z wykorzystaniem mierników rezystancji uziemień - przewodnik po normie PN-EN 62305

Znajdziesz tu informacje dotyczące wykonywania pomiarów uziemień, ochrony odgromowej, rezystywności gruntu z zastosowaniem mierników MRU-200, MRU-120, MRU-105, MRU-21, MRU-20 oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 


Przełączniki do przyrządów pomiarowych

Przełączniki do przyrządów pomiarowych umożliwiają wykonywanie różnych pomiarów w systemie trójfazowym za pomocą jednego przyrządu pomiarowego: pomiary prądów, napięć, mocy. Dla różnych pomiarów występuje do dyspozycji cały szereg układów połączeń. Zapoznaj się z kilkoma najczęściej stosowanymi.


Przekaźniki pomiarowe i kontrolne EMR4

Czujniki fazowe EMR4-W obok kierunku obrotów pola wirującego kontrolują również wysokość przyłożonego napięcia. Oznacza to ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem pojedynczych elementów instalacji. Pobierz dokument, aby zdobyć więcej interesujących informacji na ten temat.


Pomiary oświetlenia

Adaptacja wzroku w zależności od oświetlenia następuje po jakimś czasie, dlatego podczas gwałtownej zmiany oświetlenia z dużego na słabe widzimy gorzej, i na odwrót – wejście z ciemności do oświetlonego pomieszczenia powoduje chwilowe „oślepienie”. Jednak podczas pomiarów oświetlenia wymaga się, aby charakterystyka przyrządu odpowiadała oku zaadaptowanemu do jasności. Przeczytaj całość!


Aspekty prawne oraz błędy związane z przyrządami pomiarowymi

Każdy elektryk – pomiarowiec staje w pewnym momencie przed koniecznością kupna przyrządów pomiarowych, w związku z czym pojawia się wiele pytań związanych z dokonaniem właściwego wyboru. Jakimi kryteriami należy się kierować przy podejmowaniu decyzji o zakupie konkretnego miernika? Pobierz materiał i dowiedz się więcej.


Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrządami PAT-800 i PAT-805 firmy Sonel

Wadliwy sprzęt, często uszkodzony bez wiedzy użytkownika, sprowadza duże niebezpieczeństwo na użytkującego ale może również być przyczyną poważnych strat finansowych, np. powodując pożar. W takim momencie, jeżeli udowodnione zostanie, że sprzęt nie był w pełni sprawny (np. uszkodzona izolacja), odpowiedzialność za zdarzenie z producenta przechodzi na właściciela, a dodatkowo może to być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.


Lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych LKZ-1000

Prace ziemne, które polegają nie tylko na różnego rodzaju wykopach, ale także kładzeniu rur kanalizacyjnych, rur wodociągowych, kabli, wiążą się z wysokim ryzykiem uszkodzenia instalacji podziemnych, co może doprowadzić do niebezpiecznego wypadku. W celu ograniczenia ryzyka wypadku przeprowadza się szereg czynności, w skład których obowiązkowo wchodzi lokalizacja już istniejących instalacji podziemnych.


Mierniki rezystancji izolacji MIC-10 i MIC-30

Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się w celu zbadania faktycznego stanu izolacji instalacji oraz odbiorników energii elektrycznej. Ma to decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Poprawny stan izolacji jest gwarancją ochrony przed dotykiem bezpośrednim.


Mierniki wielofunkcyjne Sonel do pomiarów ochronnych

Szeroka oferta mierników do pomiarów ochronnych obejmuje przyrządy jednofunkcyjne, w tym specjalistyczne, jak na przykład unikatowe przyrządy służące do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w sieciach przemysłowych do 750 V (mierniki MZC-305 i MZC-306), czy jedyny na świecie miernik uziemień, umożliwiający pomiary impedancji instalacji odgromowych zgodnie z normą PNEN 62305 (MRU-200)...


Małe rezystancje - metody pomiarów, urządzenia pomiarowe

Pomiary małych rezystancji wykonuje się przy badaniu rezystancji połączeń: spawanych, szyn wyrównawczych, styków, połączeń kabli oraz cewek o niskiej oporności. Również mierniki do pomiaru małych rezystancji mogą być wykorzystywane do badania uzwojeń urządzeń elektrycznych, takich jak transformatory lub silniki. Próby te obejmują także kontrolę jakości połączeń lutowanych, ciągłości przewodów uziemiających. Dowiedz się więcej o metodach wykonywania pomiarów małych rezystancji oraz działaniu mierników.


Analizator jakości zasilania PQM-702

Aby wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa eksploatacji sieci energoelektrycznych oraz urządzeń, które są z nich zasilane, należy rozpoznać zjawiska występujące w tejże sieci i prawidłowo je zinterpretować. Do takiej diagnostyki potrzebne jest odpowiednie narzędzie...


Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi

Temat bezpieczeństwa elektrycznego dotyczy nie tylko sieci zasilającej, infrastruktury energetycznej, ale również samych urządzeń elektrycznych, narzędzi czy innego sprzętu elektrycznego. Dlatego ten znaczący obszar naszego życia nie może pozostać bez odpowiedniego nadzoru. Zapoznaj się z materiałem nt. profesjonalnego miernika bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych PAT-806 firmy Sonel.


Innowacyjna seria mierników rezystancji izolacji

W nowej rodzinie mierników izolacji Sonela zastosowano unikalne algorytmy, pozwalające na rozpoznanie charakteru napięcia występującego na obiekcie, dzięki czemu przyrząd potrafi określić, czy napięcie to jest napięciem sieciowym (wówczas pomiar nie zostanie wykonany), czy też jest to napięcie wygenerowane przez pole elektromagnetyczne (wówczas pomiar zostanie wykonany, a miernik wyświetli jego wynik). Umożliwia to prowadzenie pomiarów w obecności bardzo silnych pól elektromagnetycznych tam, gdzie dotychczas było to niewykonalne...


Mierniki rezystancji izolacji MIC-10k1, MIC-5050

Mierniki MIC-5010 i MIC-10k1 używają unikalnego algorytmu dla rozpoznania charakteru napięcia występującego na obiekcie. Jeśli stwierdzone jest napięcie sieciowe, wówczas pomiar nie zostanie wykonany; natomiast jeśli napięcie jest wygenerowane przez pole elektromagnetyczne - wówczas pomiar zostanie wykonany, a miernik wyświetli jego wynik. Metoda ta umożliwia prowadzenie pomiarów w obecności bardzo silnych pól elektromagnetycznych tam, gdzie dotychczas było to niewykonalne.


Lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych LKZ-1000

Prace ziemne, polegające m. in. kładzeniu rur kanalizacyjnych, wodociągowych czy kabli, wiążą się z wysokim ryzykiem uszkodzenia instalacji podziemnych. Aby upewnić się, czy zostały oznaczone i zidentyfikowane wszystkie potencjalnie niebezpieczne instalacje, potrzebne jest dodatkowe sprawdzenie, które można wykonać dzięki LKZ-1000 - nowemu urządzeniu w ofercie firmy SONEL S.A.


Nowa generacja mierników wielofunkcyjnych

Obecnie mierniki wielofunkcyjne najnowszych generacji nie ustępują, a często przewyższają parametrami mierniki jednofunkcyjne, zaś coraz mniejsze gabaryty pozwalają na wygodną, ergonomiczną pracę. Obecne są tendencje do dołączania dodatkowych funkcji pomiarowych używanych przez osoby wykonujące pomiary elektryczne. Dowiedz się więcej!


Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)

Pomiar rozładowania dielektryka ten polega na całkowitym naładowaniu obiektu trwający standardowo 30 minut , co powoduje, że głównym prądem płynącym przez dany dielektryk jest prąd upływu, pojemność obiektu została naładowana, a proces absorpcji został zakończony. Przeczytaj całość!


Zaawansowane analizatory jakości zasilania serii PQM-70x

Aby wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa eksploatacji sieci energoelektrycznych oraz urządzeń, które są z nich zasilane, należy rozpoznać zjawiska występujące w tejże sieci i prawidłowo je zinterpretować. Do takiej diagnostyki potrzebne jest odpowiednie narzędzie - analizator jakości zasilania. Zapoznaj się z urządzeniemi firmy Sonel z serii PQM-70x. 


X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.