Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

Przepisy, wzory, tablice

Przeczytaj, zanim zaczniesz szukać

KROK 1: Zaloguj się.
KROK 2: Wpisz w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony internetowej wyraz lub sformułowanie i kliknij "szukaj".
KROK 3: I już możesz przeglądać wyniki. 

Nasza wyszukiwarka szuka nie tylko w tytułach, ale również w treści zdecydowanej większości dokumentów. 
Zaglądaj do bazy wiedzy regularnie, ponieważ wciąż zamieszczamy tu dla Ciebie nowe materiały. 


Nowa norma PN-EN 62305 - nowe obowiązki o odpowiedzialność dla projektanta i wykonawcy w zakresie stosowanych el. do budowy LPS

Norma PN-EN 62305 zwraca wiekszą uwagę na parametry jakościowe elementów stosowanych do budowy LPS. Omówiono w niej szczegółowo m.in. efekty oddziaływania prądu pioruna na elementy LPS z uwzględnieniem możliwości do wystąpienia uszkodzeń tych elementów... 


Kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu oświetleniowego w Dyrektywie Unii Europejskiej

Sprzęt oświetleniowy, przeznaczony jest przede wszystkim do powszechnego użytku konsumentów, podlega więc wszystkim wymaganiom określonym w przepisach prawnych zasad nowego i globalnego podejścia do prawa polskiego. Prawidłowe rozumienie tych przepisów jest podstawą dla właściwego odczytania obowiązków producenta jak i jego odpowiedzialności.


Oznaczenie żył wg kodu barwnego DIN

Do jednaj pary należy żyła a i żyła b. Od 23 par oznaczenie powtarza się po raz pierwszy, a od 45 par po raz drugi. Pierwszy kolor jest zawsze kolorem podstawowym, a kolor drugi jest nadrukowany w formie pierścienia.


Warunki pracy i obciążalność przewodów spawalniczych

Znajdziesz tu informacje dotyczące warunków pracy i obciążalności przewodów spawalniczych - temperatura przy przewodzie, tryb pracy, przekrój nominalny przewodu miedzianego w mm2... 


Obciążalność długotrwała kabli i przewodów, przeliczniki - tabele redukcji

Zapoznaj się z tabelami zawierającymi informacje dotyczące m.in. dozwolonej lub zalecanej temperatury pracy  przy przewodzie, liczby wielożyłowych kabli lub przewodów czy liczby obwodów prądu jedno- lub trójfazowego z jednożyłowych kabli lub przewodów. 


Oświetlenie drogowe w związku z normą europejską EN 13201:2003 i CEN/TR 13201-1:2004

Zapoznaj się z informacjami na temat oświetlenia drogowego. Poznaj jego istote, funkcje, zarys wymagań oraz techniki oświetlenia w związku z nową normą europejską EN 13201:2003 i CEN/TR 13201-1:2004.


Kable UNITRONIC-KOAX/BUS/LAN - interfejsy do kabli KOAX/BUS/LAN

Kable UNITRONIC-KOAX/BUS/LAN - interfejsy do kabli KOAX/BUS/LAN - tabela doboru.


Dobór przewodów UNITRONIC BUS do systemów Fieldbus

Dowiedz się, jaki przewód UNITRONIC dobrać do danego systemu Fieldbus oraz zapoznaj się z danymi technicznymi przewodów UNITRONIC BUS i ETHERLINE.


Dane techniczne złączy prostokątnych EPIC

W tym dokumencie znajdują się dane techniczne złączy prostokątnych EPIC.


Możliwe zastosowania komponentów świtłowodowych HITRONIC

W tym miejscu znajdziesz tabele doboru możliwych zastosowań komponentów światłowodowych HITRONIC.


Możliwe zastosowania serwoprzewodów w elektrycznych systemach napędowych (PDS)

Znajdziesz tu tabelę zawierającą możliwe zastosowania serwoprzewodów w elektrycznych systemach napędowych (PDS).


Przewody na rozszerzony zakres temperatur otoczenia

Zapoznaj się z tabelami doboru przewodów na rozszerzony zakres temperatur otoczenia (Lapp Kabel).


Dławice kablowe - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru dławic kablowych (Lapp Kabel).


Przewody informatyczne do przesyłu sygnałów

Zapoznaj się z tabelami doboru przewodów informatycznych do analogowego/cyfrowego przesyłu sygnałów (Lapp Kabel).


Bezhalogenowe kable i przewody - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru bezhalogenowych kabli i przewodów firmy Lapp Kabel.


Przewody do urządzeń transportowych - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru przewodów do urządzeń transportowych firmy Lapp Kabel.


Giętkie przewody przyłączeniowe i sterownicze - tabele doboru

Zapoznaj się z tabelami doboru giętkich przewodów przyłączeniowych i sterowniczych firmy Lapp Kabel.


Tabele doboru wysoce giętkich przewodów FD

Zapoznaj się z tabelami doboru wysoce giętkich przewodów FD firmy Lapp Kabel, mających zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych lub robotach.


Odporność chemiczna kabli i przewodów

Tabele odporności chemicznej kabli i przewodów firmy Lapp Group.


Symbole typów przewodów i kabli

Symbole typów przewodów sterowniczych i zharmonizowanych oraz kabli teletechnicznych, przewodów i kabli światłowodowych.


Międzynarodowe kody barwne dla przewodów termoparowych i kompensacyjnych

Zapoznaj się z międzynarodowymi kodami barwnymi dla przewodów termoparowych i kompensacyjnych.


Materiały kabli i przewodów narażone na promieniowanie jonizujące

Odporność materiałów na promieniowanie jest definiowana za pomocą wskaźnika Radiation Index (RI) wg IEC 544-4 jako logarytm dziesiętny wchłoniętej dawki w Grayach (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), przy której wydłużenie przy zerwaniu zostało zredukowane do ≥ 50 % wartości początkowej.


Własności materiałów izolacyjnych i płaszczowych kabli i przewodów

Zapoznaj się z własnościami materiałów izolacyjnych i płaszczowych kabli i przewodów.


Wartości obciążenia ogniowego kabli i przewodów

Pod względem oceny i rozgraniczenia skutków pożarów aktualnie występują różnice w przepisach i normach pomiędzy poszczególnymi krajami.


Amerykańskie miary dla kabli i przewodów - porównanie z miarami metrycznymi

W północnoamerykańskiej strefie wpływów przekroje kabli i przewodów są zwykle podawane w wielkościach AWG (American Wire Gauge) lub – w przypadku większych przekrojów (powyżej AWG 4/0) – w „kcmil”. Dane te znajdują się w odpowiednich normach do projektowania przewodów według obciążalności prądowej.


Odporność chemiczna tworzyw sztucznych

Zapoznaj się z tabelami opisującymi odporność chemiczną tworzyw sztucznych.


Kody barwne dla żył kabli i przewodów

Znajdziesz tu oznaczanie żył w kablach wielożyłowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych i systemów rozdziału energii oraz oznaczanie żył w przewodach wielożyłowych do podłączania przenośnych odbiorników elektrycznych.


Oznaczenie żył wg kodu barwnego VDE dla kabli telefonicznych

Oznaczenie żył wg kodu barwnego VDE dla kabli  telefonicznych.


Rezystancje żył i struktura skrętek (metryczne)

Znajdziesz tu tabele z rezystancjami żył od 0,5 mm2 wg DIN EN 60228 (VDE 0295) dla żył z miedzi zmiękczanej, kable i przewody jedno- i wielożyłowe oraz przykładowymi strukturami żyły (metrycznej).


Obciążalność prądowa

Przewody na napięcie nominalne do 1000 V i przewody odporne na wysoką temperaturę, temp. otoczenia + 30 °C. 


Obciążalność kabli i przewodów w USA

Znajdziesz tu informacje dotyczące obciążalności kabli i przewodów w USA.


Żerdzie drewniane wg normy szwedzkiej SS 436 01 04

Żerdzie drewniane wg normy szwedzkiej SS 436 01 04.


Tablice zwisów i naciągów

Tablice zwisów i naciągów napowietrznych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji z polietylenu usieciowanego.


Właściwości fizyczne materiałów PVC, PC/ABS, PPO oraz ich rozszerzalność cieplna

Sprawdź, jakie właściwości fizyczne posiadają materiały niezawierające metali i jaka jest ich rozszerzalność cieplna w porównaniu z aluminium i blachą stalową.


Technika sieciowa - normy i przepisy

Ogólne wymagania dotyczące telekomunikacyjnych instalacji kablowych neutralnych pod względem zastosowania określone są dla kompleksowego okablowania budynku w obszarze schodów i pięter (okablowanie pierwotne, wtórne i trzeciorzędowe) zasadniczo zgodnie z EN50173-1.


Przepisy i zalecenia dotyczące instalacji systemów prowadzenia kabli

Sprawdź, do jakich norm i przepisów należy się zstosować podczas instalacji systemów prowadzenia kabli.


Badanie typu

Używane w prądzie przemiennym o nominalnej wartości napięcia nieprzekraczającej 300 V. Otwarty obwód zawiera urządzenia zabezpieczające o prądzie zwarciowym, z których każdy posiada prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A - z pełnym, dopływającym prądem obciążenia nieprzekraczającym 250 A.


Stopnie ochrony

Pierwsza cyfra informuje o stopniu ochrony zapewnionym przez łącznik, rozdzielnicę/obudowę, jeśli chodzi o dostęp ludzi lub elementów stałych do elementów czynnych urządzenia. Druga cyfra informuje o...


Wymagania dla wprowadzanych na rynek lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw wg rozporządzenia Komisji Europejskiej

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. określa wymagania dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek lamp fluorescensyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania tych lamp, także w przypadku gdy są one wbudowane w inne produkty wykorzystujące energię. 


Oświetlenie drogowe w unijnej strategii zwiększenia efektywności energetycznej

W listopadzie 2006 roku szefowie państw Unii Europejskiej potwierdzili wspólny cel zaoszczędzenia 20 % energii do roku 2020 i zobowiązali kraje członkowskie do przyjęcia planów działania dla uzyskania takiej efektywności energetycznej.


Istota i funkcje oświetlenia dróg, zarys wymagań i techniki oświetlenia zgodnie z nowymi normami europejskimi

Oświetlenie drogowe jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne miast i wsi. Liczne badania jasno wykazują jak dobre oświetlenie zmniejsza liczbę wypadków w nocy od 30% do 45%.


Wymagania oświetlenia drogowego - normatywy, prawo unijne i zamówienia publiczne

Poprawnie zaprojektowane i wykonane oświetlenie drogowe zapewnia warunki bezpiecznego i wygodnego przemieszczania użytkownikom dróg przy możliwie niskich kosztach instalacji oświetleniowej. Ze względu na różnych użytkowników, drogi są zbiorem różnych obszarów ruchu, takich jak jezdnie, chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe, skrzyżowania, itp.


Oddziaływanie lamp elektrycznych na środowisko

Wszystkie elektryczne źródła światła poza światłem, które jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali od 380 – 800 nm (1 nm = 10-9 m) ocenionym wg wrażliwości ludzkiego oka opisanej przez krzywą popularnie znaczoną jako V(λ), promieniują również promieniowanie nadfioletowe (UV) i promieniowanie podczerwone (IR).


Nowe normy oświetleniowe - co nowego wnoszą, czy są obligatoryjne i od kiedy obowiązują.

Od listopada 2004 r. Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do polskiej normalizacji dwie niezwykłej dla oświetleniowców wagi normy oświetleniowe, co wywołało w środowisku oświetleniowym – w tym wśród projektantów oświetlenia – szereg pytań i wątpliwości, z których najważniejsze to...


Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej i wybrane metody jego pomiaru

Odnosząc się do pojęcia ryzyka, należy jednoznacznie stwierdzić, że jednoznaczna i pełna definicja nie istnieje i najprawdopodobniej nigdy się nie pojawi. Najczęściej ryzyko jest ujmowane jako możliwość poniesienia straty.


Terminologia dotycząca rozdzielni

Znamionowy prąd zestawu rozdzielczego, znamionowy prąd obwodu, znamionowa wytrzymałość na prąd szczytowy, znamionowy współczynnik jednoczesności... przypomniej sobie te i inne definicje.


Powstawanie kondensatu i przeciwdziałanie

Jak powstaje kondensat w obudowach o wysokiej szczelności? Problem tworzenia się kondensatu dotyczy obudów wykonanych w wysokim stopniu szczelności ≥ IP 54, ponieważ z powodu wysokiej szczelności i właściwości tworzywa, z którego są wykonane, obudowy urządzeń mają ograniczoną możliwość wymiany ciepła z otoczeniem.

 


Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych

Urządzenia elektryczne muszą zostać ze względów bezpieczeństwa zabezpieczone przed wpływami zewnętrznymi. To zadanie przejmuje obudowa, która chroni urządzenie przed dotykiem, ingerencją narzędziami lub innymi ciałami stałymi ale również przed pyłem, wilgocią i wodą.


Prądy znamionowe i zwarciowe transformatorów, przekrój przewodów ochronnych

Prądy znamionowe i zwarciowe transformatorów, przekrój przewodów ochronnych (PE, PEN).


Oznaczenia literowo-cyfrowe stopni ochrony urządzeń

Obudowa każdego urządzenia elektrycznego powinna zapewniać stopień ochrony odpowiedni do warunków, w jakich urządzenia ma pracować. Zgodnie z normami PN-79/E-08106 i IEC/EN 60529 stopnie ochrony oznacza się skrótem IP oraz umieszczonymi za nim dwoma cyframi. Pierwsza cyfra określa...


Kategorie użytkowania dla aparatów bezpiecznikowych

Kategorie użytkowania dla aparatów bezpiecznikowych wg IEC/EN 60 947-3, VDE 0660 część 107.


Obciążalność prądowa kabli izolowanych

Obciążalność prądowa kabli izolowanych w zależności od ich przekroju i sposobu ułożenia wg DIN VDE 0100 cz. 523.


Wyróżniki literowe elementów układów elektrycznych

Poznaj literowe oznaczenia elementów układów elektrycznych również te obowiązujące w USA i Kanadzie. 


Oznaczenia schematowe Europa-Ameryka Północna

Poznaj oznaczenia schematowe dla Europy (DIN EN) i Ameryki Północnej (NEMA ICS) dla przewodów, połączeń, elementów biernych, przyrządów sygnalizacyjnych, napedów elektromechanicznych i elektromagnetycznych, zestyków, przyrządów sterowniczych, łączników, transformatorów, przekładników, maszyn oraz przyrządów półprzewodnikowych. Zobacz również przykładowy schemat elektryczny według przepisów północnoamerykańskich.


Instytucje klasyfikacyjne na świecie

Znajdziesz tu wykaz światowych instytucji klasyfikacyjnych. 


Środki ochrony

Znajdziesz tu informacje dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym, środków ochrony przed dotknięciem bezpośrednim, urządzeń ochronnych i maksylanego dopuszczalnego czasu oddziaływania w zależności od napięcia dotykowego.


Zabezpieczenia nadprądowe kabli i przewodów

Jak zabezpieczyć kable, przewody skrajne i neutralne przed przeciążeniem i zwarciem? Jakie są najmniejsze przekroje przewodów ochronnych? Interesują Cię współczynniki przeliczeniowe? Zapoznaj się z niniejszym materiałem.


Elektryczne wyposażenie maszyn

W tym dokumencie znajdziesz wskazówki jak chronić wyposażenie maszyn w przypadku zaniku napięcia czy przeciążenia. Poznasz fukcje sterownicze w stanach awaryjnych i dowiesz się co oznacza dany kolor przycisków i lampek sygnalizacyjnych.


Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych

Zapoznaj się z informacjami nt. stopni ochrony elektrycznych przyrządów i urządzeń przed dotykiem i ciałami obcymi oraz wodą wg normy IEC/EN 60529 również obowiązującymi w USA i Kanadzie.


Północnoamerykańska klasyfikacja łączników pomocniczych

Zapoznaj się z klasyfikacją łączników pomocniczych funkcjonującą w Ameryce Północnej. 


Kategorie użytkowania styczników

Znajdziesz tu kategorie użytkowania styczników.


Kategorie użytkowania rozłączników

Pobierz dokument, aby zapoznać się z kategoriami użytkowania rozłączników.


Prądy znamionowe silników indukcyjnych

W tym miejscu znajdziesz informacje o prądach znamionowych silników indukcyjnych o mocy 230 V, 400 V, 500 V, 690 V, również północnoamerykańskich o mocy 115 V, 230 V, 460 V i 575 V oraz o najmniejszych zabezpieczeniach przeciwzwarciowych silników indukcyjnych.


Przewody - wyprowadzanie, wprowadzanie, średnice zewnętrzne, skrótowe oznaczenia typów

Pobierz dokument, aby zapoznać się z informacjami nt. wyprowadzania przewodów i kabli przez tuleje oraz wprowadzania kabli i przewodów przez dławnice kablowe. Poznasz tu również średnice zewnętrzne przewodów i kabli oraz skrótowe oznaczenia typu kabli i przewodów, przeliczenie północnoamerykańskich przekrojów przewodów w mm2 oraz informacje dotyczące prądów znamionowych i zwarciowych znormalizowanych transformatorów.


Wzory

Nie pamiętasz wzoru na Prawo Oma, wyliczenie siły działającej między dwoma równoległymi przewodami? Chcesz obliczyć przekrój dla danego spadku napięcia? A może moc elektryczną silnika? Przejrzyj zamieszczoną tu tablicę wzorów i odśwież swoją wiedzę.


Międzynarodowy układ jednostek

W dokumencie znajdziesz wykazy m. in. międzynarodowego układu jednostek (SI), współczynników przeliczeniowych, jednostek fizycznych, takich jak siła, ciśnienie, praca, moc, natężenie pola magnetycznego, strumień magnetyczny i indukcja magnetyczna. Sprawdź również sposób przeliczania jednostek angielskich/amerykańskich na jednostki SI i na odwrót.


Wykaz norm dotyczących budowy, własności, parametrów oraz badań kabli

Czy wiesz, w jak wielu normach znajdują się informacje dotyczące budowy, własności, parametrów i badań kabli? Zapoznaj się z ich wykazem. 


Własności materiałów izolacyjnych i powłokowych

Poszukujesz informacji o własnościach materiałów izolacyjnych i powłokowych? Znajdziesz tu wiadomości z zakresu własności elektrycznych, termicznych oraz odporności chemicznej.


Kolory izolacji żył

Poznaj kolorystykę żył dla poszczególnych kabli zgodną z normami. 


Klasy giętkości żył

Zapoznaj się z informacjami na temat klas giętkości żył. 


Rezystancja żył

W tym materiale znajdziesz informacje dotyczące rezystancji żył.


Dobór kabli przekształtnikowych do mocy przekształtnika

Sprawdź, jaki kabel dobrać do danej mocy przekształtnika. 


Parametry elektryczne kabli

Zapoznaj się z informacjami na temat elektrycznych parametrów wybranych kabli. 


Obciążalność długotrwała kabli

W tym dokumencie znajdziesz wiadomości dotyczące długotrwałej obciążalności dla wybranych kabli.


Współczynniki przeliczeniowe dla wiązek kablowych

W tym dokumencie znajdują się tabele zawierające współczynniki przeliczeniowe dla wiązek złożonych z kabli jednożyłowych oraz tych zbudowanych z wiecej niż jednego kabla wielożyłowego. 


Współczynniki redukcyjne dla kabli ułożonych w powietrzu pojedynczo i w wiązkach

Jeśli poszukujesz informacji o współczynnikach redukcyjnych dla kabli ułożonych w powietrzu pojedynczo i w wiązkach, znajdziesz je w tym dokumencie.


Oznaczenie liczników

Czy wiesz, co dokładnie oznaczają cyfry i litery umieszczone na licznikach? Czy ich kolejność ma znaczenie? Sprawdź, jakie informacje kryją się pod tym cyfrowo-literowym napisem.


Przekaźniki - terminologia

Materiał ten wyjaśni znaczenie pojęć związanych z temem przekaźników. Stan zadziałania, praca ciągła, praca przerywana, napięcie zadziałania, zestyk rozwierny... Zapoznaj się ze wszystkimi pojęciami!


Sekcja przełączania styków - główne schematy i rozwiązania mechaniczne

Istnieją różne konfiguracje schematów styków w celu rozwiązania różnych wymagań związanych z problemami użytkowania: zestyki zwierne - normalnie otwarte (NO), zestyki rozwierne - normalnie zamknięte (NC) i zestyki przełączne; są one podstawowymi konfiguracjami stosowanymi do kreślenia wszystkich schematów układów styków przekaźnikowych. Dowiedz się więcej!


Kategorie użytkowania przekaźników wg norm PN-EN 60947-4-1 oraz PN-EN 60947-5-1

Zapoznaj się z kategoriami użytkowania przekaźników według norm PN-EN 60947-4-1 oraz PN-EN 60947-5-1.


Ograniczniki przepięć (SPD) - terminologia i normy

Zapoznaj się z terminologią związaną z tematem ograniczników przepięć. Fala kombinowana, napięcie szczątkowe, prąd następczy, skróty MB, MOV, GDT... czy znasz wszystkie te pojęcia? Sprawdź również, jakie polskie i zagraniczne normy dotyczą tego zagadnienia. 


System kodowania styczników

Czy znasz system kodowania styczników? Potrafisz odczytać ukryte pod postacią liczb i liter informacje? Sprawdź!


Podstawowe parametry elektryczne przy projektowaniu szaf sterowniczych i rozdzielczych

Przed przystąpieniem do projektowania szafy sterowniczej czy rozdzielczej, przypomnij sobie podstawowe parametry elektryczne, takimi jak np. napięcie znamionowe izolacji, wartość szczytowa prądu zwarciowego czy przyłączalność znamionowa. Edytuj materiał i zapoznaj się ze wszystkimi zawartymi w nim parametrami.


Przeliczanie przekroju AWG/mm2

Zapoznaj się z tabelą przeliczania przekroju AWG na mm2. 


Układy sieci nN i systemy ochrony przeciwporażeniowej

Znajdziesz tu tabelę z oznaczeniami sieci, układami połączeń oraz systemami ochrony przeciwporażeniowej.


Kategorie przepięciowe i klasy odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Znajdziesz tu informacje na temat kategorii przepięciowych oraz klas ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 


Średnice otworów pod dławnice z gwintem metrycznym I PG oraz przepusty gumowe PD

W tym dokumencie znajduje się tabela z wykazem średnic otworów pod dławnice z gwintem metrycznym I PG oraz przepusty gumowe  PD.


Liczba przewodów w korytkach instalacyjnych

Zgodnie z normą VDE 0113, PN-EN 60204 część 1, 30% objętości korytka musi pozostać wolne jako rezerwa miejsca. Sprawdź zatem, ile przewodów jednożyłowych typu LY i DY może zostać ułożonych w korytkach instalacyjnych.


Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych: CE, RoHS, REACH

Czy potrafisz rozszyfrować umieszczone na produktach znaki i napisy? CE, RoHS, REACH... z jakimi dyrektywami sa związane, jakie wymagania spełniają oznaczone nimi produkty? Dowiesz się z tego dokumentu. 


Oznaczenie chemikaliów stanowiących zagrożenie

Czy znasz symbole, które są stosowane do oznaczania substancji chemicznych stanowiących zagrożenie fizyczne oraz zagrożenie dla zdrowia? Z tego dokumentu dowiesz się, ze względu na jakie zagrożenie należy zachować najwyższą ostrożność przy chemikaliach. 


Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Kompatybilność elektromagnetyczna oznacza zdolność wielu urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych do prawidłowego działania w jednym środowisku elektromagnetycznym. Projektując urządzenia lub systemy złożone z wielu bloków funkcjonalnych, z których każdy traktowany oddzielnie spełnia wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, nie można... 


Obciążalności prądowe i zasady doboru kabli i przewodów

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów w izolacji PVC w konfiguracjach najczęściej stosowanych w szafach sterowniczych i rozdzielczych wg normy PN-IEC 60364-5-523, przy temperaturze eksploatacyjnej żyły 70°C i temperaturze otoczenia wokół przewodu 30°C.


Obciążalności prądowe i zasady doboru szyn

Pobierz materiał, aby zapoznać się ze szczegółami na temat obciążalności prądowych i zasad doboru szyn miedzianych pełnych i otworowych typu PMP, PMO, PMG oraz szyn elastycznych SEI.


Obliczanie strat mocy szyn zbiorczych i przewodów

Na elementach wchodzących w skład toru prądowego (min. szyny zbiorcze, przewody zasilające, łączniki) powstają straty mocy, które muszą zostać wyznaczone na etapie projektowania. W celu określenia strat mocy w elementach przewodzących z uwzględnieniem wzrostu temperatury tego elementu powyżej temperatury odniesienia 20°C należy skorzystać ze wzoru...


Przewody ochronne i wyrównujące potencjał

Listwa zaciskowa do przyłączania przewodów ochronnych jest połączona z konstrukcją wsporczą rozdzielnicy. Listwa ta jest wyposażona w zacisk do podłączenia przewodu ochronnego zasilania. Zacisk jest tak dobrany, aby pomieścił przewody o przekrojach podanych poniżej zgodnych z normą IEC 60364.


Zasady doboru obudów do warunków pracy

Warunki wewnętrzne klasyfikujemy w zależności od ogrzewania (regulowane, klimatyzowane itd.), wilgotności, wentylacji (podziemne niewentylowane, wentylowane), efektów absorpcji lub sposobu zamknięcia. W praktyce można wyróżnić trzy główne klasy...


Zasady doboru urządzeń do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych i sterowniczych

Projektując ogrzewanie czy wentylację konkretnej szafy sterowniczej, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, takie jak rodzaj aparatury zastosowanej w szafie pod kątem wymagań co do warunków pracy tych urządzeń (tj.  minimalna i maksymalna temperatura pracy, maksymalna wilgotność powietrza) oraz gęstość upakowania elementów wyposażenia.


X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.