Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

rozdzielnice elektryczne

Przeczytaj, zanim zaczniesz szukać

KROK 1: Zaloguj się.
KROK 2: Wpisz w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony internetowej wyraz lub sformułowanie i kliknij "szukaj".
KROK 3: I już możesz przeglądać wyniki. 

Nasza wyszukiwarka szuka nie tylko w tytułach, ale również w treści zdecydowanej większości dokumentów. 
Zaglądaj do bazy wiedzy regularnie, ponieważ wciąż zamieszczamy tu dla Ciebie nowe materiały. 


Przykład projektu ze zdecentralizowanym rozdziałem energii

Aby zwiększyć dopuszczalną obciążalność prądową poszczególnych przewodów i tym samym wymagany pobór mocy, należy
zmniejszyć liczbę przewodów w kanale elektroinstalacyjnym.


Wyłączniki różnicowoprądowe typ B

Cechują się zdolnością wykrywania prądów różnicowych, których identyfikacja i wykrycie nie jest możliwa w przypadku stosowania wyłączników różnicowoprądowych typu A lub AC.


Wyłączniki różnicowoprądowe krótkozwłoczne

Wyłączniki krótkozwłoczne typu HI są wyłącznikami o podwyższonej odporności na prądy różnicowe udarowe przejściowe, płynące przy załączaniu obwodów, ale niebedące wynikiem zwarcia doziemnego w obwodzie chronionym przez urządzenie różnicowoprądowe (RCD).


Wyłączniki różnicowoprądowe selektywne

Selektywność oraz ich odporność na prąd różnicowy udarowy przejściowy przy załączaniu obwodu do 3000 A powodują, że mogą być stosowane jako główne wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.


Określenie stopnia nagrzania dla zespołów urządzeń łączeniowych

Ocena granicznych przyrostów temperatury stanowi w przypadku niskonapięciowych zespołów urządzeń łączeniowych ważne kryterium. Nieprawidłowa ocena granicznych przyrostów temperatury to przyczyna przestojów produkcyjnych, awarii maszyn oraz strat czasu pracy (czas naprawy urządzenia).


Straty mocy dla układu szyn zbiorczych

W celu określenia strat cieplnych oraz mocy z uwzględnieniem wzrostu temperatury > 20° stosuje się poniższy wzór dla 3-biegunowego układu szyn zbiorczych...


Kontrola utrzymania temperatury poniżej wartości granicznej

Dla rozdzielnic instalacyjnych zamkniętych o wymiarach zgodnych z normą DIN 43 870 oraz dla specjalnych wymagań dotyczących aparatów niskiego napięcia, do których w trakcie obsługi mają dostęp osoby nie posiadające uprawnień.


Stopnie ochrony

Pierwsza cyfra informuje o stopniu ochrony zapewnionym przez łącznik, rozdzielnicę/obudowę, jeśli chodzi o dostęp ludzi lub elementów stałych do elementów czynnych urządzenia. Druga cyfra informuje o...


Badanie typu

Używane w prądzie przemiennym o nominalnej wartości napięcia nieprzekraczającej 300 V. Otwarty obwód zawiera urządzenia zabezpieczające o prądzie zwarciowym, z których każdy posiada prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A - z pełnym, dopływającym prądem obciążenia nieprzekraczającym 250 A.


Rozdzielnice niskiego napięcia z rozłącznikami bezpiecznikowymi

Rozdzielnice transformatorowe do stacji wnętrzowych muszą posiadać taką konstrukcję, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu elementów pod napięciem tzn. zwykle są zbudowane jako szafy rozdzielcze i mają pełne osłony chroniące przed dotykiem (IP20)... 


Przewody ochronne, wkładki bezpiecznikowe

Jeżeli w jednej skrzynce jest zainstalowany więcej niż jeden obwód prądowy i nie ma między nimi bezpośredniej współzależności, to do strat mocy urządzeń należy stosować zmniejszający współczynnik jednoczesności...


Dobór izolowanych przewodów w rozdzielniach

Zgodnie z normą EN 60 439-1 za dobór przekroju przewodów w rozdzielnicach odpowiedzialny jest wykonawca. Dopasuj przekrój przewodu w zależności od zabezpieczenia obwodu.


Prądy znamionowe i zwarciowe transformatorów, przekrój przewodów ochronnych

Prądy znamionowe i zwarciowe transformatorów, przekrój przewodów ochronnych (PE, PEN).


Oznaczenia literowo-cyfrowe stopni ochrony urządzeń

Obudowa każdego urządzenia elektrycznego powinna zapewniać stopień ochrony odpowiedni do warunków, w jakich urządzenia ma pracować. Zgodnie z normami PN-79/E-08106 i IEC/EN 60529 stopnie ochrony oznacza się skrótem IP oraz umieszczonymi za nim dwoma cyframi. Pierwsza cyfra określa...


Kategorie użytkowania dla aparatów bezpiecznikowych

Kategorie użytkowania dla aparatów bezpiecznikowych wg IEC/EN 60 947-3, VDE 0660 część 107.


Obciążalność prądowa kabli izolowanych

Obciążalność prądowa kabli izolowanych w zależności od ich przekroju i sposobu ułożenia wg DIN VDE 0100 cz. 523.


Przekaźniki czasowe

Zdolność łączeniowa elektronicznych przekaźników czasowych odpowiada kategoriom użytkowania AC-15 i DC-13. W zależności od napięcia sterowania rozróżnia się następujące warianty przekaźników czasowych... Sprawdź!


System komunikacyjny SmartWire-DT

Obecnie, główna część systemów sterowania maszynami oparta jest o sterowniki PLC. Przeważnie sterownik PLC jest umieszczony w szafie sterowniczej, w centralnej części systemu. Sterowanie rozdzielnicą wykonane jest za pomocą specjalnych przewodów podłączonych do zacisków wejść/wyjść sterownika PLC, przeznaczonych dla sygnałów wychodzących i przychodzących... Sprawdź, jakie innowacje wprowadza w tym względzie system komunikacyjny SmartWire-DT.


Niezbędnik projektanta szaf sterowniczych i rozdzielczych

Znajdziesz tu informacje niezbędne do zaprojektowania szaf sterowniczych i rozdzielczych. Zapoznasz się m. in. z podstawowymi parametrami elektrycznymi, układami sieci niskiego napięcia i systemami ochrony przeciwporażeniowej, kategoriami przepięciowymi oraz innymi cennymi zagadnieniami. 


Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

Czy potrafisz rozszyfrować umieszczone na produktach znaki i napisy? CE, RoHS, REACH... z jakimi dyrektywami sa związane, jakie wymagania spełniają oznaczone nimi produkty? Czy znasz symbole, które są stosowane do oznaczania substancji chemicznych stanowiących zagrożenie fizyczne oraz zagrożenie dla zdrowia? Kompatybilność elektromagnetyczna - co to takiego? Dowiesz się z tego dokumentu. 


Obciążalności prądowe i zasady doboru kabli i przewodów

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów w izolacji PVC w konfiguracjach najczęściej stosowanych w szafach sterowniczych i
rozdzielczych wg normy PN-IEC 60364-5-523, przy temperaturze eksploatacyjnej żyły 70°C i temperaturze otoczenia wokół przewodu 30°C.


Obciążalności prądowe i zasady doboru szyn

Pobierz materiał, aby zapoznać się ze szczegółami na temat obciążalności prądowych i zasad doboru szyn miedzianych pełnych i otworowych typu PMP, PMO, PMG oraz szyn elastycznych SEI.


Obliczanie strat mocy szyn zbiorczych i przewodów

Na elementach wchodzących w skład toru prądowego (min. szyny zbiorcze, przewody zasilające, łączniki) powstają straty mocy, które muszą zostać wyznaczone na etapie projektowania. W celu określenia strat mocy w elementach przewodzących z uwzględnieniem wzrostu temperatury tego elementu powyżej temperatury odniesienia 20°C należy skorzystać ze wzoru...


Przewody ochronne i wyrównujące potencjał

Listwa zaciskowa do przyłączania przewodów ochronnych jest połączona z konstrukcją wsporczą rozdzielnicy. Listwa ta jest wyposażona w zacisk do podłączenia przewodu ochronnego zasilania. Zacisk jest tak dobrany, aby pomieścił przewody o przekrojach podanych poniżej zgodnych z normą IEC 60364.


Systemy mocowania szyn zbiorczych

W celu wybrania właściwego systemu mocowania szyn zbiorczych należy wyznaczyć wartość siły oddziaływania elektrodynamicznego F1 pomiędzy szynami wywołanego przez prąd zwarciowy o wartości szczytowej... Pobierz materiał i dowiedz się więcej!


Obciążalności prądowe i zasady doboru bloków rozdzielczych i elementów rozdziału energii

Bloki rozdzielcze są urządzeniami rozdziału energii wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60947-1:2010, PN-EN 60947-7-1:2010, EN 60439-1 i posiadają określone parametry znamionowe, takie jak: napięcie znamionowe, prąd znamionowy, przyłączalność znamionowa, wartość skuteczna prądu zwarciowego.


Złączki jednotorowe ZJU

Maksymalny prąd jaki może płynąć przez złączkę zależy od nagrzewania własnego złączki, temperatury otoczenia, przekroju przyłączanego przewodu. Dowiedz się więcej na temat złączek!


Przemysłowe złącza wielotorowe typu H

Złącza przemysłowe wielotorowe typu H charakteryzują się duąą wytrzymałością mechaniczną oraz zdolnością łączeniową. Stosowane są do łączenia kabli i przewodów zasilających i sterowniczych w urządzeniach pracujących w ciężkich warunkach przemysłowych w środowisku zapylonym oraz zawilgoconym.


Obciążalności prądowe i zasady doboru połączeń elastycznych ZEV, ZES, ZEP

Złącza elastyczne typu ZEP wykonane są z płaskich lub okrągłych przewodów plecionych z drutu cienkiego – 0,1 mm lub standardowego – 0,2 mm. Pola kontaktowe połączeń produkowane są z miedzi ocynowanej lub posrebrzanej i zaprasowywane na końcach plecionki miedzianej...


Zasady doboru mocowania przewodów zasilających, uchwyty UKR, UPC

Uchwyty kablowe służą do zamontowania kabli i przewodów jedno i wielożyłowych do konstrukcji rozdzielnicy. Są to zarówno przewody zasilające zarówno po stronie pól dopływowych i po stronie pól odpływowych, jak również przewody sygnałowe.


Obciążalność mechaniczna i zasady doboru szyn montażowych TS i profilu C30/15

Podstawowym wymaganiem stawianym szynom montażowym jest odpowiednie utrzymanie wyposażenia elektrycznego. Szyny wraz z odległościami pomiędzy punktami mocowania powinny zapewniać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz sztywność w celu zapewnienia wytrzymałości na obciążenia statyczne i dynamiczne pochodzące od wyposażenia...


Zasady doboru obudów do warunków pracy

Warunki wewnętrzne klasyfikujemy w zależności od ogrzewania (regulowane, klimatyzowane itd.), wilgotności, wentylacji (podziemne niewentylowane, wentylowane), efektów absorpcji lub sposobu zamknięcia. W praktyce można wyróżnić trzy główne klasy...


Zasady doboru urządzeń do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych i sterowniczych

Projektując ogrzewanie czy wentylację konkretnej szafy sterowniczej, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, takie jak rodzaj aparatury zastosowanej w szafie pod kątem wymagań co do warunków pracy tych urządzeń (tj.  minimalna i maksymalna temperatura pracy, maksymalna wilgotność powietrza) oraz gęstość upakowania elementów wyposażenia.


Aparatura dystrybucji energii

Modułowy system rozdzielnic xEnergy, rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL, modułowy system rozdzielnic MODAN® -zapoznaj się z rozwiązaniami firmy Eaton.


ARCON® – system ochrony przed skutkami zwarć łukowych

System ochrony przed skutkami zwarć łukowych ARCON gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo personelu i instalacji, zwłaszcza w trakcie ciągłych procesów produkcyjnych... Dowiedz się więcej na temat rozwiązania zaproponowanego przez firmę Eaton.


Obudowy, szafki instalacyjne - zastosowanie, sposób montażu, udogodnienia

Szafka CS może zostać obrócona o 180°, umożliwiając wprowadzenie przewodów od góry lub od dołu. Duże otwory kołnierza  pozwalają na większą elastyczność działań dla instalatora... Sprawdź, co proponuje w tym temacie Eaton. 


X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.