Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

oświetlenie

Przeczytaj, zanim zaczniesz szukać

KROK 1: Zaloguj się.
KROK 2: Wpisz w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony internetowej wyraz lub sformułowanie i kliknij "szukaj".
KROK 3: I już możesz przeglądać wyniki. 

Nasza wyszukiwarka szuka nie tylko w tytułach, ale również w treści zdecydowanej większości dokumentów. 
Zaglądaj do bazy wiedzy regularnie, ponieważ wciąż zamieszczamy tu dla Ciebie nowe materiały. Oprawy architektoniczne cz. 1

Oświetlenie architektoniczne to pojęcie, które szeroko opisuje grupy opraw stwarzających możliwości nie tylko poprawnej emisji światła, ale również wydobycia z przestrzeni charakteru i klimatu. Poznaj rozwiązania firmy Kanlux.


Oprawy architektoniczne cz. 2

Montaż natynkowy opraw wymusza na projektancie zastosowanie opraw dobrze komponujących się kształtem i kolorem z otoczeniem. Z jednej strony oprawy muszą spełnić rolę "dostawcy światła", z drugiej stają się integralną częścią i elementem składowym wypełniającym przestrzeń. Sprawdź, jakie rozwiązania proponuje firma Kanlux.


Naświetlacze LED - technologia przyszłości dostępna już dziś

Choć początkowy koszt zakupu technologii LED jest wyższy niż w przypadku starszych rozwiązań oświetleniowych, to bezawaryjne użytkowanie LED-ów daje ogromne oszczędności na przestrzeni lat... Sprawdź, jakie rozwiązania proponuje firma Kanlux.


Światło w ogrodzie

Inwestując pieniądze  i pracę w piekno ogrodu spodziewasz się zwrotu poczynionych nakładów. Następuj eon wprawdzie w postaci niematerialnej, ale z pewnością doznania estetyczne warte są poniesionego trudu.


Ściemniacze

Sterowanie jasnością źródel oświetleniowych przyczynia się nie tylko do przyjemnego ukształtowania oświetlenia, ale i podwyższenia długości życia lamp. Właśnie w obszarze techniki halogenowej niskich napięć mogą zostać położone szczególne akcenty przy kształtowaniu oświetlenia dzięki małym wymiarom źródeł oświetleniowych, które dzięki ściemniaczom otrzymują dodatkowy komfort.


Ściemniacze pokrętne

Podczas pracy ściemniacz nagrzewa się, ponieważ część mocy jest tracona na ciepło. Podana moc znamionowa dotyczy ściemniaczy zabudowanych do ścian ceglanych. Jeśli ściemniacz jest zabudowany do ściany z gazobetonu, drewna lub karton-gipsu, należy maksymalną moc obciążenia zredukować o 20%.


Seria Systo - elektroniczne regulatory temperatury i ściemniacze

Zapoznaj się z informacjami technicznymi na temat elektronicznych regulatorów temperatury i ściemniaczy z serii Systo firmy Hager.


Oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED i ich stosowanie w oświetleniu drogowym

Projektowanie opraw oświetleniowych z diodami LED wymaga zastosowania układów wieloźródłowych ze względu na małą moc pojedynczych diod. Ilość światła wytwarzanego przez pojedynczą diodę jest zbyt mała dla celów oświetleniowych. Pojedyncze diody łączone są w większe struktury, nazywane modułami LED. Poszczególne diody są łączone ze sobą szeregowo, kolejne gałęzie równolegle.


Kompatybilność elektromagnetyczna sprzętu oświetleniowego w Dyrektywie Unii Europejskiej

Wymaganiem jest by urządzenia były tak skonstruowane, aby miały odpowiedni poziom odporności elektromagnetycznej
w zwykłym środowisku kompatybilności elektromagnetycznej, w którym przewiduje się pracę urządzenia, charakteryzowały się odpowiednim poziomem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, aby mogły działać bez przeszkód, przy uwzględnieniu poziomu zakłóceń powodowanych przez urządzenia odpowiadające ustanowionym technicznym normom zharmonizowanym.


Wymagania dla wprowadzanych na rynek lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw

Oprawa oświetleniowa wprowadzana na rynek do lamp wyładowczych dużej intensywności o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej 2 000 lumenów musi zawierać informację o sprawności statecznika (w oparciu o dane podane przez producenta statecznika). Ponadto na wszystkich oprawach oświetleniowych do lamp wyładowczych dużej intensywności należy podać informację czy są przystosowane do lamp przeźroczystych czy do opalizowanych.


Współczynnik zapasu dla oświetlenia drogowego, określenie jego wartości

Dla opraw oświetleniowych, eksploatowanych w przeciętnych rzeczywistych warunkach, wartość współczynnika utrzymania zależna jest jedynie od zmian parametrów fotometrycznych i użytkowych źródeł światła oraz zmian cech fotometrycznych części optycznych opraw zachodzących wskutek zabrudzenia.


Analiza ekonomiczna opłacalności stosowania regulatorów mocy (reduktorów) w oświetleniu drogowym

Dla zobrazowania celowości stosowania regulatorów w oświetleniu drogowym przedstawiono w tym materiale analizy opłacalności dla sytuacji kosztowej z roku 2000 i dla sytuacji kosztowej z roku 2009 (wzięto pod uwagę obniżenie kosztów na energii elektrycznej - efekty ekonomiczne).


Drogowe oprawy oświetleniowe z regulatorami mocy

Sposobem efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej jest zastosowanie takich opraw oświetleniowych, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii (pobór mocy) w określonych porach nocnych.


Realizacje modernizacyjne oświetllenia ulicznego - koszty i zyski wykonanych inwestycji oświetleniowych (przykłady)

Od roku 2001 zaczęto coraz częściej stosować oprawy wyposażone w indywidualne regulatory mocy. Podstawowym źródłem światła stały się wysokoprężne lampy sodowe. Modernizacje, w których zastosowano lampy sodowe, pozwoliły na zmniejszenie mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych przeciętnie w granicach 40 – 60 % w stosunku do mocy przed modernizacją.


Oświetlenie drogowe - rozwiązania techniczne, racjonalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Dla różnych rodzajów ulic są różne wymagania oświetleniowe. Stąd też uliczne oprawy oświetleniowe, dla sprostania różnym wymaganiom, różnią się między sobą cechami technicznymi i wykorzystaniem różnych źródeł światła. Co do wymagań, odnoszących się do źródeł światła stosowanych w takich oprawach to jednymi z najważniejszych parametrów są...


Oświetlenie drogowe w unijnej strategii zwiększenia efektywności energetycznej

W listopadzie 2006 roku szefowie państw Unii Europejskiej potwierdzili wspólny cel zaoszczędzenia 20 % energii do roku 2020 i zobowiązali kraje członkowskie do przyjęcia planów działania dla uzyskania takiej efektywności energetycznej.


Istota i funkcje oświetlenia dróg, zarys wymagań i techniki oświetlenia zgodnie z nowymi normami europejskimi

Oświetlenie drogowe jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne miast i wsi. Liczne badania jasno wykazują jak dobre oświetlenie zmniejsza liczbę wypadków w nocy od 30% do 45%.


Wymagania oświetlenia drogowego - normatywy, prawo unijne i zamówienia publiczne

Poprawnie zaprojektowane i wykonane oświetlenie drogowe zapewnia warunki bezpiecznego i wygodnego przemieszczania użytkownikom dróg przy możliwie niskich kosztach instalacji oświetleniowej. Ze względu na różnych użytkowników, drogi są zbiorem różnych obszarów ruchu, takich jak jezdnie, chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe, skrzyżowania, itp.


Wykorzystanie nowych technologii VIDEO LED w sporcie

W chwili obecnej standardem światowym dla dużych obiektów sportowych są ekrany i bandy diodowe. Poprawiają one estetykę stadionów i są dobrą inwestycją (biorąc pod uwagę również wykorzystanie obiektu poza sezonem sportowym, np. na różnego typu
eventy).


Analiza możliwości otrzymania światła o wysokim wskaźniku oddawania barw emitowanego przez diody świecące dużej mocy

Norma PN-EN 12464-1:2004 – „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach” wymaga stosowania w większości przypadków źródeł światła o wskaźniku oddawania barw Ra wynoszącym co najmniej 80. Istnieją jednak miejsca, w których powinny być stosowane źródła światła o jeszcze większym wskaźniku oddawania barw Ra, tzn. nie mniejszym niż 90. Zaliczają się do nich...


Inteligentne systemy sterowania oświetleniem - warunek konieczny racjonalnego zużycia energii elektrycznej w UE

Stare instalacje oświetleniowe są często przyczyną nadmiernego zużycia energii elektrycznej i wysokich kosztów eksploatacyjnych, co ma niewątpliwy wpływ na wzrost emisji gazów cieplarnianych w tym, CO2 i związanym z tym zjawiskiem zmian klimatycznych.


Wybrane metody redukcji mocy lamp wyładowczych

Rosnące ceny energii elektrycznej oraz troska o środowisko naturalne powodują, że staramy się znaleźć jak najbardziej oszczędne rozwiązania, które można zastosować w oświetleniu zewnętrznym. Jednym z takim rozwiązań jest możliwość redukowania mocy lampy (a co za tym idzie ilości emitowanego światła) za pomocą metod konwencjonalnych, co oznacza w tym przypadku stosowanie stateczników elektromagnetycznych.


Nowe źródła światła w iluminacji obiektów

Nowe źródła światła i oprawy o odpowiedniej optyce umożliwiają pogodzenie estetyki przyjętych rozwiązań oświetleniowych z odpowiednią efektywnością energetyczną i potrzebą tworzenia atrakcyjnego wyglądu obiektów i ich otoczenia.


Czy nadchodzi kres użytkowania żarówki?

Bez wątpienia najbardziej popularnym źródłem światła używanym do oświetlenia wnętrz jest tradycyjna żarówka, która jest powszechnie stosowana w oświetleniu gospodarstw domowych. Mimo, że jest ona systematycznie wypierana przez inne bardziej energooszczędne źródła światła, to w dalszym ciągu, co roku w krajach Unii Europejskiej sprzedawanych jest ponad 2 miliardy tradycyjnych żarówek. 


Oddziaływanie lamp elektrycznych na środowisko

Wszystkie elektryczne źródła światła poza światłem, które jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali od 380 – 800 nm (1 nm = 10-9 m) ocenionym wg wrażliwości ludzkiego oka opisanej przez krzywą popularnie znaczoną jako V(λ), promieniują również promieniowanie nadfioletowe (UV) i promieniowanie podczerwone (IR).


Możliwości wykorzystania potencjału istniejących technologii w oświetleniu zewnętrznym

Dla oświetlenia ulicznego podstawowym celem jest zapewnienie możliwie najlepszej widoczności dla uczestników ruchu drogowego, a przez to zmniejszenie zagrożenia wypadkowego przy równoczesnym ograniczeniu łącznych kosztów związanych z eksploatacją systemu oświetleniowego.


Diodowa oprawa do oświetlenia ogólnego

Diody świecące (LED) dużej mocy są źródłami światła o kosinusowym rozsyle strumienia świetlnego. W przypadku ich bezpośredniego zastosowania w oprawach oświetlenia ogólnego otrzymuje się bryłę światłości nieodpowiednią do równomiernego oświetlenia powierzchni roboczej oraz zbyt dużą luminancję oprawy przy dużych kątach ochrony. 


LEDline2 - propozycja oświetlenia dekoracyjnego

Bazując na przełomowym odkryciu diod wysokiej skuteczności, firma Philips Lighting stworzyła system oświetlenia dekoracyjnego. System ten pomyślany został jako system projektorowy wyposażony w optykę pozwalającą na bardzo precyzyjną kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego.


Actilume - oświetlenie sterowane zintegrowane w oprawą

Systemy sterowania oświetleniem bardzoczęsto wymagają skomplikowanych zabiegów konfiguracyjnych, które wykonywane są przez wyspecjalizowany serwis. Najnowsze rozwiązanie firmy Philips, system Actilume, zostało całkowicie zintegrowane
z oprawą oświetleniową i nie wymaga specjalistycznej konfiguracji.


Inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym

Inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym staje się coraz bardziej popularne dzięki możliwościom przesyłania informacji dla sterowników oświetleniowych poprzez typową sieć zasilającą 230 V. Oświetlenie uliczne wyposażone w inteligentne elementy sterujące potrafi automatycznie dopasowywać się do potrzeb użytkowników drogi, dzięki czemu możliwe są oszczędności energii nawet do 50%.


Czy światło jest ważnym czynnikiem dla otoczenia?

Rocznie na świecie zużywa się 2560 TWh energii elektrycznej na cele oświetlenia, co stanowi około 19% ogólnego zużycia elektryczności. Cyfra ta jest większa od globalnej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez wszystkie elektrownie nuklearne lub bardziej obrazowo, przez ponad 1265 elektrowni konwencjonalnych.


Oświetlenie drogowe - ocena efektywności energetycznej

Głównym zadaniem oświetlenia drogowego jest uzyskanie odpowiednich warunków widzenia, zapewniających bezpieczne i wygodne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu. Nakazem czasu jest dążenie do osiągnięcia tego celu przy możliwie niskim zużyciu energii elektrycznej.


Iluminacja obiektów architektonicznych - zagadnienia prawne

Opracowanie projektu iluminacji wiąże się z koniecznością oceny szeregu uwarunkowań, mających wpływ na ostatecznie przyjęte rozwiązania techniczne. Najogólniej ujmując, zagadnienie to obejmuje ocenę...


Racjonalne modernizacja oświetlenia ulicznego

Oświetlenie uliczne zużywa w większości krajów europejskich od 1 – 5 % całkowitego zużycia energii elektrycznej. W Polsce zużywa się na oświetlenie ulic powyżej 1,5 % całkowitego zużycia energii zużywanej w kraju i stanowi to niemal 100 % energii zużywanej na oświetlenie poza budynkami.


Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze - zasady lokalizacji stacji transformatorowych

Lokalizacja urządzeń energetycznych, w szczególności stacji transformatorowych, uwarunkowana jest wieloma wytycznymi administracyjnymi określonymi w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w warunkach zabudowy.


Filtracja wyższych harmonicznych prądu w nieliniowych obwodach oświetleniowych

Właściwością odbiornika nieliniowego jest pobór prądu niesinusoidalnego. Prąd ten powoduje niesinusoidalne spadki napięć na impedancjach transformatorów i linii zasilających. Zniekształca napięcia na szynach stacji, do których podłączeni są inni użytkownicy.
Odbiorniki nieliniowe są powodem pogorszenia jakości energii.


Oświetlenie awaryjne - wymagania zawarte w aktualnych polskich normach

Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem ludzi. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe czy elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach.


Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia zewnętrznego - elektroniczne stateczniki HID DYNA VISION

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia zewnętrznego polega na szukaniu możliwości oszczędzania poprzez sposoby redukowania poboru mocy przez cały system instalacji zewnętrznej. Najlepszym rozwiązaniem jest także stosowanie źródeł światła jak także stateczników o zwiększonym czasie życia, jak także możliwości redukowania strumienia świetlnego jak i wartości poboru mocy lampy w zależności od zaistniałej potrzeby. Okazuje się, że...


Inteligentne oświetlenie drogowe na autostradzie A16 w Holandii

Jednym z największych systemów sterowania oświetleniem ulicznym w Europie jest układ dla autostrady A16 w Holandii. W chwili obecnej system jest wciąż rozbudowywany i aktualnie obejmuje 15km autostrady, na którym znajduje się 1500 opraw oświetlenia ulicznego.


Nowoczesne źródła światła w oświetleniu iluminacyjnym obiektów zabytkowych

Opracowanie projektu iluminacji wiąże się z koniecznością oceny szeregu uwarunkowań mających wpływ na ostatecznie przyjęte rozwiązania techniczne. Najogólniej ujmując, zagadnienie to obejmuje ocenę aspektów estetycznych, emocjonalnych oraz aspektów techniczno-ekonomicznych.


Ewolucja źródeł światła i układów stabilizacyjno-zapłonowych w oświetleniu zewnętrznym

Artykuł przedstawia na przykładzie wybranych rodzin wyładowczych źródeł światła i układów-stabilizacyjno zapłonowych firmy Philips Lighting ewolucję, jaką przeszło oświetlenie elektryczne. Szczególną uwagę zwraca na innowacyjne systemy oświetleniowe, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach i dały możliwość praktycznej realizacji nowych standardów w oświetleniu.


Nowe normy oświetleniowe - co nowego wnoszą, czy są obligatoryjne i od kiedy obowiązują.

Od listopada 2004 r. Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do polskiej normalizacji dwie niezwykłej dla oświetleniowców wagi normy oświetleniowe, co wywołało w środowisku oświetleniowym – w tym wśród projektantów oświetlenia – szereg pytań i wątpliwości, z których najważniejsze to...


Rodzaje trzonków i pozycje świecenia

Znajdziesz tu schematy rodzajów trzonków i pozycji świecenia.


Bezpieczeństwo i klasyfikacja opraw pod względem stopnia ochrony

Odporność na wysoką temperaturę, uderzenia, przedostanie się zabrudzeń... poznaj standardy chatakteryzujące oprawy oświetleniowe. Zapoznaj sie również z typami stateczników do świetlówek fluoroscencyjnych i stateczników HID. 


Technologia LED

Czy wiesz, jak powstaje światło w wewnątrz diody? Ile wyróżniamy poziomów integracji LED? Zapoznaj się z teorią i schematami na temat technologii LED-owej. 


Źródła światła - dane techniczne

Barwa światła ma istotny wpływ na wizualny odbiór otoczenia, które oświetla. Inna barwa światła jest polecana do biura, domu, szkoły, a nawet ze względu na różne  materiały, z jakich zostały wykonane meble. Poznaj więcej interesujących szczegółów na ten temat.


Oprawy oświetleniowe a typy sufitów

Dowiedz się, w jaki sposób montować oprawy oświetleniowe w różnych typach sufitów podwieszanych oraz z jakich najbardziej popularnych materiałów wykonuje się panele sufitowe. 


Oprawy oświetleniowe w systemach wentylacji

Jakimi parametrami powinna się charakteryzować oprawa oświetleniowa zamontowana w systemie wentylacji? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym dokumencie.


Optyki (odbłyśniki) w oprawach oświetleniowych

Znajdziesz tu informacje na temat optyk OLC (Wielokierunkowej Kontroli Światła), dla lamp TLS i mikrosoczewkowych. Optyki OLC są zaprojektowane w celu uzyskania optymalnego oświetlenia stanowiska pracy i ograniczenia olśnienia wokół oprawy.


Podstawy techniki świetlnej - teoria cz. 2

Poszerz swoją wiedzę na temat charakteru rozsyłu światła. Znajdziesz tu wyjaśnienie pojęć, wskazówki dotyczące oświetlenia miejsc pracy czy sposobów oświetlania obiektów w celu uzyskania efektu trójwymiarowości.


Słowniczek pojęć

Zapoznaj się z pojęciami charakterystycznymi dla termonilogii oświetleniowej. Znajdziesz tu 47 haseł, takich jak np. izoluksa, akomodacja ciepła, lampa wyładowcza, sprawność świetlna oprawy czy kąt rozwarcia wiązki.


Pomiary oświetlenia

Adaptacja wzroku w zależności od oświetlenia następuje po jakimś czasie, dlatego podczas gwałtownej zmiany oświetlenia z dużego na słabe widzimy gorzej, i na odwrót – wejście z ciemności do oświetlonego pomieszczenia powoduje chwilowe „oślepienie”. Jednak podczas pomiarów oświetlenia wymaga się, aby charakterystyka przyrządu odpowiadała oku zaadaptowanemu do jasności. Przeczytaj całość!


Ściemniacze oświetlenia

Źródła światła w istotny sposób kształtują przestrzeń, w której zostały wykorzystane. Dzięki nim możemy stworzyć 
niepowtarzalny klimat domowego wnętrza. Pomagają w tym ściemniacze oświetlenia, które umożliwiają regulację natężenia strumienia światła. Znajdziesz tu omówienie sposobu działania sterownika oświetleniem.


Oświetlenie halogenowe w 12-woltowych systemach zasilania

Interesują Cię informacje dotyczące wpływu napięcia zasilania na parametryznamionowe żarówek halogenowych? A może poszukujesz danych związanych z produktami Breve-Tufvassons? Znajdziesz tu zalecane wykresy obciążeń transformatorów tego producenta do oświetlenia halogenowego. Dowiesz się również, w jaki sposób dobrać przekroje przewodów ze względu na duże wartości prądów w instalacjach 12-woltowego oświetlenia halogenowego.


Zasilanie opraw LED

Nietrudno zauważyć w naszym otoczeniu, że większość różnych technologii podlega konieczności standaryzacji. Przykład ? - gwinty żarówek, przekroje przewodów itd. W zakresie zasilania źródeł światła przed pojawieniem się LEDów mieliśmy i mamy nadal napięcia 230V, 12V - najbardziej rozpowszechnione, ale istnieją też 24V, 6V i nawet 3V i 4,5V dla żarówek do latarek. Z diodami jest niestety wciąż jeszcze problem. Przeczytaj całość!


X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.