Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

Aktualności

Znajdź Mikołaja - ma dla Ciebie prezent!

 • dodano 2014-12-04
Znajdź Mikołaja - ma dla Ciebie prezent!

Mikołaj w tym roku o Tobie zapomniał? Możesz go jeszcze złapać w serwisie szkoleniowym!

10.12.2014 r. wejdź na www.szkolenia.tim.pl, znajdź Mikołaja, który ukrył się gdzieś w serwisie szkoleniowym. Na worku z prezentami Mikołaj napisanał hasło - wyślij je do nas i wygraj jedną z nagród:

Ale najpierw zapoznaj się ze szczegółami konkursu zawartymi w regulaminie.                              
Znajdziesz go w zakładce poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „ZNAJDŹ MIKOŁAJA”

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które mają utworzone aktywne konto użytkownika na serwisie szkoleniowym www.szkolenia.tim.pl. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TIM S.A. oraz krewni i powinowaci ww. osób.
 2. Organizatorem konkursu jest TIM SA z siedzibą w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym.
 3. Konkurs odbędzie się w terminie  od 10.12.2014 r. od godziny 9:00  do 11.12.2014 r. do godziny 9:00. Konkurs polega na znalezieniu na stronie portalu szkoleniowego www.szkolenia.tim.pl hasła, które będzie napisane na worku Mikołaja. 
 4. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która najszybciej prześle hasło na adres szkolenia.techniczne@tim.pl Hasło należy wysłać z adresu mailowego, który został podany w trakcie zakładania konta w serwisie www.szkolenia.tim.pl.
 5. Osoba, która jako pierwsza prześle ww. hasło w mailu na adres szkolenia.techniczne@tim.pl (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora), wygrywa wskaźnik P-2 firmy Sonel.
 6. Osoba, która jako druga prześle ww. hasło w mailu na adres szkolenia.techniczne@tim.pl (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora) wygrywa plecak na narzędzia FatMax firmy Stanley.
 7. Osoby, które jako trzecia, czwarta i piąta prześlą ww. hasło w mailu na adres szkolenia.techniczne@tim.pl (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora) wygrywają kod rabatowy umożliwiający bezpłatny udział w szkoleniu „Oświetlenie w praktyce - co ma znaczenie, a co jest wyłącznie marketingiem?”. Zasady zapisywania na szkolenie określone są w regulaminie portalu szkoleniowego na stronie www.szkolenia.tim.pl.
 8. Ponadto Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość obciążeń publicznoprawnych należnych z tytułu otrzymania nagrody, które to obciążenia Organizator jako płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić do właściwych urzędów. Uczestnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przystępując do konkursu, zwalnia Organizatora z obowiązku wypłacenia mu nagrody pieniężnej odpowiadającej kwocie obciążeń publicznoprawnych z tytułu wygranej w konkursie i wyraża zgodę na przeznaczenie ww. nagrody pieniężnej na pokrycie kosztów ww. obciążeń.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.12.2014 r. do godz. 16:00 poprzez wysłanie do Laureatów pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w koncie użytkownika portalu szkoleń, z którego nadeszło zgłoszenie do udziału w konkursie, powiadomienia o wygraniu danej nagrody.
 10. W przypadku nagród, o których mowa w pkt. 4-5, Laureat, w terminie do dnia 22.12.2014 r. do godz. 16:00, prześle na adres mailowy szkolenia.techniczne@tim.pl adres do wysyłki nagrody. W przypadku nieprzesłania przez danego Laureata w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, adresu do wysyłki nagrody, Laureat ten traci prawo do nagrody (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora). Nagroda, do której prawo utracił dany Laureat, nie przypada innemu Laureatowi.
 11. W przypadku nagrody, o której mowa w pkt. 6 regulaminu, kod rabatowy uprawniający do bezpłatnego udziału w szkoleniu zostanie wysłany Laureatowi e-mailem wraz z zawiadomieniem o wygraniu danej nagrody, o którym mowa w pkt. 9.
 12. Nagrody, o których mowa w pkt. 4-5 zostaną wysłane w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania od danego Laureata adresu do wysyłki.
 13. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 14. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub wymianie na inne nagrody.
 15. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator.
 16. Dane osobowe uczestników konkursu, w zakresie adresu poczty elektronicznej (uczestnik niebędący Laureatem), adresu poczty elektronicznej oraz rodzaju nagrody (w przypadku Laureata wygrywającego nagrodę, o której mowa w pkt. 6), adres poczty elektronicznej oraz imienia, nazwiska i adresu do wysyłki, rodzaju nagrody (w przypadku Laureata wygrywającego nagrodę, o której mowa w pkt. 4-5) są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.07.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu Organizatora tj. w celu organizacji konkursu i finansowego rozliczenia faktu wydania Laureatom nagród otrzymanych w ramach niniejszego konkursu.
 17. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
 18. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania nagrody.
 19. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.2014 r. o dniach wolnych od pracy.
X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.