Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

Aktualności

Z miłości do elektryki rozdajemy wskaźniki [KONKURS]!

 • dodano 2015-02-09
Z miłości do elektryki rozdajemy wskaźniki [KONKURS]!

Czyli  konkurs z okazji walentynek, w którym możesz wygrać jeden ze wskaźników napięć i faz P-2 firmy Sonel oraz torby podróżne. Poznaj szczegóły konkursu!

 

 

Jeśli tym, co kochasz na co dzień, jest elektryka, mamy dla Ciebie nie lada gratkę. Bądź szybszy od walentynkowych amorków i już 13 lutego o godz. 10:00 wejdź na www.szkolenia.tim.pl Znajdź tam 3 elektryczne serca, wyślij maila na adres szkolenia.techniczne@tim.pl z podaniem ich lokalizacji, czyli nazw zakładek, miejsc, w których serca się znajdują.   

A jest o co powalczyć! 

I miejsce - wskaźnik napięć i faz P-2 firmy Sonel
II miejsce - wskaźnik napięć i faz P-2 firmy Sonel
III miejsce - torba w pokrowcu firmy The Nord Face Flyweight Duffel rozmiar M
IV miejsce - praktyczna torba podróżna z logo TIM SA 

Przed przystąpieniem do zabawy zapoznaj się z regulaminem - znajdziesz go w poniższej zakładce. 


REGULAMIN KONKURSU „Z MIŁOŚCI DO ELEKTRYKI ROZDAJEMY WSKAŹNIKI”

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które mają utworzone aktywne konto użytkownika na serwisie szkoleniowym www.szkolenia.tim.pl. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TIM S.A. oraz krewni i powinowaci ww. osób.
 2. Organizatorem konkursu jest TIM SA z siedzibą w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym.
 3. Konkurs odbędzie się 13.02.2015 r. od godziny 10:00 do godziny 14:00. Konkurs polega na znalezieniu na stronie portalu szkoleniowego www.szkolenia.tim.pl trzech serc, które zostaną umieszczone w różnych miejscach serwisu. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która najszybciej prześle lokalizację serc na adres szkolenia.techniczne@tim.pl Przez podanie informacji o lokalizacji rozumie się podanie nazw zakładek, miejsc (a są nimi np. SZKOLENIA, WARSZTATY, E-SZKOLENIA, VIDEORADA, BAZA WIEDZY, TERMINY, aktualności, relacje ze szkoleń, partnerzy szkoleń, itd.). Maila należy wysłać z adresu mailowego, który został podany w trakcie zakładania konta w serwisie www.szkolenia.tim.pl.
 4. Osoba, która jako pierwsza prześle ww. informację o lokalizacji w mailu na adres szkolenia.techniczne@tim.pl (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora), wygrywa wskaźnik napięć i faz P-2 firmy Sonel.
 5. Osoba, która jako druga prześle ww. informację o lokalizacji w mailu na adres szkolenia.techniczne@tim.pl (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora) wygrywa wskaźnik napięć i faz P-2 firmy Sonel.
 6. Osoba, która jako trzecia prześle ww. informację o lokalizacji w mailu na adres szkolenia.techniczne@tim.pl (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora) wygrywa  torbę w pokrowcu firmy The Nord Face, Flyweight Duffel.
 7. Osoba, która jako czwarta prześle ww. informację o lokalizacji w mailu na adres szkolenia.techniczne@tim.pl (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora) wygrywa praktyczną torbę podróżną z logo TIM SA.
 8. Ponadto Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość obciążeń publicznoprawnych należnych z tytułu otrzymania nagrody, które to obciążenia Organizator jako płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić do właściwych urzędów. Uczestnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przystępując do konkursu, zwalnia Organizatora z obowiązku wypłacenia mu nagrody pieniężnej odpowiadającej kwocie obciążeń publicznoprawnych z tytułu wygranej w konkursie i wyraża zgodę na przeznaczenie ww. nagrody pieniężnej na pokrycie kosztów ww. obciążeń.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20.02.2015 r. do godz. 15:00 poprzez wysłanie do Laureatów pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w koncie użytkownika portalu szkoleń, z którego nadeszło zgłoszenie do udziału w konkursie, powiadomienia o wygraniu danej nagrody.
 10. W przypadku nagród, o których mowa w pkt. 4, 5, 6 i 7 Laureat, w terminie do dnia 27.02.2015 r. do godz. 15:00, prześle na adres mailowy szkolenia.techniczne@tim.pl adres do wysyłki nagrody. W przypadku nieprzesłania przez danego Laureata w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, adresu do wysyłki nagrody, Laureat ten traci prawo do nagrody (liczy się moment, w którym mail trafi do skrzynki odbiorczej Organizatora). Nagroda, do której prawo utracił dany Laureat, nie przypada innemu Laureatowi.
 11. Nagrody, o których mowa w pkt. 4, 5, 6 i 7 zostaną wysłane w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania od danego Laureata adresu do wysyłki.
 12. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 13. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub wymianie na inne nagrody.
 14. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator.
 15. Dane osobowe uczestników konkursu, w zakresie adresu poczty elektronicznej (uczestnik niebędący Laureatem), adresu poczty elektronicznej oraz rodzaju nagrody, adres poczty elektronicznej oraz imienia, nazwiska i adresu do wysyłki, rodzaju nagrody (w przypadku Laureata wygrywającego nagrodę, o której mowa w pkt. 4-7) są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.07.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu Organizatora tj. w celu organizacji konkursu i finansowego rozliczenia faktu wydania Laureatom nagród otrzymanych w ramach niniejszego konkursu.
 16. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
 17. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania nagrody.
 18. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.2014 r. o dniach wolnych od pracy.
X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.